WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Litwa
 2019-11-26 Uczczono 30-lecie Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL http://www.salcininkai.lt/

W tym roku Związek Polaków na Litwie obchodzi 30- lecie działalności. Uroczystości z okazji powstania Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL miały miejsce 8 listopada w Centrum Kultury w Solecznikach. Obchody jubileuszowe zostały połączone z uczczeniem 101. rocznicy Niepodległości Polski.

W imprezie wzięło udział blisko 300 członków rejonowej organizacji, zrzeszającej około 1200 osób w 46 kołach. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz, sekretarz wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Irmina Szmalec, pierwszy prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL Janusz Obłoczyński, mistrz olimpijski Władysław Kozakiewicz.

Zebranych przywitał prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, który w swoim przemówieniu odniósł się do wspomnień sprzed 30 laty.- Kiedy przed 30 laty w kwietniowe dni w Wilnie po raz pierwszy tak odważnie trzepotały biało -czerwone sztandary, na Górze Bouffałowej rodziła się organizacja, która potrafiła zjednoczyć rodaków – Polaków, obywateli Litwy, ludzi różnych zawodów, doświadczenia życiowego, przekonań politycznych – zgodnych w jednym: Polak na Litwie ma żyć godnie i twardo obstawać przy prawie do własnej ziemi, mowy, szkoły, wiary, kultury. Takich, którym te hasła odpowiadały, zebrało się kilkanaście tysięcy. Dziś Związek liczy ponad 11 tysięcy członków i tak jak przed 30-laty są oni wierni tamtym prawdom wyartykułowanym na I Zjeździe ZPL. Związku, który potrafił wyłonić ze swych szeregów kilkanaście organizacji, partię polityczną i nadal pozostaje masową prężnię działającą organizacją. 30-lecie ZPL – to też podsumowanie naszego dorobku dla Ojczyzny do utrwalenia tożsamości. A zrobiliśmy naprawdę dużo i z tych dokonań możemy być dzisiaj dumni – mówił prezes Zdzisław Palewicz.

Słowa uznania dla aktywnej działalności oddziału ZPL w Solecznikach skierował prezes ZPL Michał Mackiewicz, który też wręczył listy gratulacyjne dla założycieli oddziału, a także najaktywniejszych jego członków.Pierwszy prezes solecznickiej organizacji Janusz Obłoczyński swoje przemówienie skoncentrował na nazwiskach - wymienił kilkadziesiąt osób, którzy w 1989 roku wykazali szczególne zaangażowanie i odwagę w założeniu ZPL, a w latach kolejnych aktywnie w nim działali.

Podczas spotkania słowa szacunku skierowano do grupy inicjatywnej, w skład której weszli Janusz Obłoczyński, Zdzisław Palewicz, Józef Rybak, Zofia Griaznowa, Regina Bućko, śp. Irena Szablińska, śp. Stanisław Dawlidowicz oraz Ryszard Maciejkianiec. Pierwsze ich spotkanie odbyło się latem 1988 roku w przedszkolu w Zawiszańcach. Dyskutowali wówczas o potrzebie stworzenia klas i grup polskich w szkołach i przedszkolach rejonu, omawiali sytuację polityczną i konieczność odrodzenia narodowego.30 września 1988 r. w Sali Domu Kultury w Solecznikach, która zmieściła 450 osób, odbyło się zebranie założycielskie Solecznickiego Oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie. W pół roku później, kiedy w dniach 15-16 kwietnia decyzją I Zjazdu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie stowarzyszenie zostało transformowane w niezależny i samodzielny Związek Polaków na Litwie, oddział rejonowy liczył ponad 2000 członków, zrzeszonych w 50 kołach. Nieustannie biorąc czynny udział w walce o ochronę praw mniejszości narodowych, ochronę szkolnictwa polskiego i ojczystego języka, jednocześnie pielęgnując tradycje polskie i polską kulturę, oddając cześć historii lokalnej i historii całego Narodu Polskiego, Solecznicki Oddział Rejonowy ZPL daje świadectwo przywiązania do polskości i zachowania dziedzictwa narodowego.List gratulacyjny z okazji 30-lecia Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL nadesłał Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski. "Liczba kół i członków Solecznickiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie jest imponująca i jest prawdziwym świadectwem tego, jak wielu spośród Polaków - mieszkańców ziemi solecznickiej angażuje się na co dzień w ofiarną, bezinteresowną i przynoszącą ogromne pożytki służbę na rzecz całej społeczności polskiej rejonu solecznickiegho. Jestem przekonany, że podejmowana przez Państwa działalność stanowi istotny wkład w promocję Polaków i Polski na Litwie, a także w rozwój tego kraju. Za ten znaczący, wieloletni wkład i zachowanie polskiego dziedzictwa i rozwój życia kulturalnego, a nade wszystko za zaszczepianie młodzieży miłości do polskiego dziedzictwa i wychowanie jej w duchu obywatelskiej aktywności z serca Państwu dziękuję" - mówi się w liście.Kulminacyjnym akcentem oficjalnej części uroczystości stało się odśpiewanie „Roty”, którą publiczność wykonała pod przewodnictwem zespołu „Solczanie”.

Na część artystyczną spotkania złożył się występ zespołu wokalno – aktorskiego „Sonanto” z Warszawy. Podczas koncertu zabrzmiały piosenki, które na trwałe wpisały się w polską kulturę muzyczną ostatnich 100 lat. W programie znalazły się między innymi utwory Andrzeja Kurylewicza, Jacka Kaczmarskiego, Jana Pietrzaka, Zbigniewa Preisnera, Ernesta Brylla, a także piosenki żołnierskie i legionowe.
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: http://www.salcininkai.lt/PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook