WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-11-26 POMAGAMY BRACIOM MNIEJSZYM Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie

Młodzież ze Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie pomyślała o naszych braciach mniejszych i w kilka wieczorów zbudowała domki dla odeskich kotów, kotów bezpańskich, które upodobały sobie podwórko przy siedzibie Związku. Zbliżają się chłodne dni, to niezwykle budujące gdy młodzi ludzie są tak empatyczni i poświęcają swój czas na pomoc innym, słabszym!

Trzeba wiedzieć, że Odessa jest znana z tego, że mieszka tu bardzo duża liczba kotów. Stały się symbolem miasta uwielbianym przez mieszkańców. Odesyci dbają o każdego kociaka, które absolutnie nie wyglądają na zabiedzone! Wręcz przeciwnie. Kilka lat temu Rada Miasta uchwałą objęła miejscowe koty ochroną jako część ekosystemu. Decyzja rajców Odessy zabrania wyłapywania bezpańskich kotów, oprócz przypadków, gdy zagrażają one życiu i zdrowiu ludzi. Innym przypadkiem, w którym można wyławiać koty, jest ich sterylizowanie w celu regulacji liczebności ich populacji.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w OdessiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook