WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Białoruś
 2019-11-30 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU http://pmsgrodno.org/

Inauguracja kolejnego – 22 roku akademickiego naszego UTW odbyła się 25.10.2019 r. w sali Centrum Edukacyjnego ZS „Polska Macierz Szkolna”.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy odśpiewaniem „GAUDEAMUS”. Inauguracyjny wykład na temat: „Wojna polsko-bolszewicka. Bitwa Niemeńska” wygłosił mgr historii Wojciech Szewczak, który bardzo obszernie i głęboko przedstawił materiały o samej wojnie i bitwie (z wykorzystaniem ilustracji), przytoczył wiele ciekawych, nieopublikowanych jeszcze, ale prawdziwych zdarzeń z tamtego okresu.

Rola, jaką Bitwa Niemeńska odegrała w zwycięstwie Polaków nad bolszewikami oraz jej znaczenie dla Polski Niepodległej jak również i całej Europy jest niezaprzeczalna, a dla nas – Grodnian – jest jeszcze źródłem naszej polskiej dumy narodowej.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: relacji Barbara Fustoczenko dla Polskiej Macierzy w Grodnie http://pmsgrodno.org/PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook