WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Australia
 2019-12-01 Bierzmowanie w Melbourne Divine Mercy Shrine Keysborough

W sobotę 23 listopada bp Wiesław Lechowicz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z Melbourne. Uroczystość ta miała miejsce w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough (Melbourne).Jest to pierwsze sanktuarium Bożego Miłosierdzia powstałe w Australii, zbudowane przez polską społeczność. Posługę duszpasterska pełnią tam Księża Chrystusowcy i Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.Jest to miejsce modlitwy i kultu Bożego Miłosierdzia nie tylko naszych Rodaków, ale także dla licznej grupy Australijczyków oraz mieszkających tam Azjatów.

Mszę św. pod przewodnictwem bp Lechowicza koncelebrowali: ks. Bogusław Burgat, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Tadeusz Przybylak, prowincjał na teren Australii i Nowej Zelandii, ks. Kamil Żyłczyński, rektor Sanktuarium i ks. Wiesław Słowik, jezuita

HISTORIA

Duszpasterstwo w stanie Wiktoria rozpoczyna się w pod koniec lat 40 tych, dwudziestego wieku. Polscy księża po tułaczce w Rosji, obozach niemieckich czy tułaczce w innych miejscach Azji, przyjechali do Australii aby dalej dzielić swój los a przede wszystkim otoczyć duszpasterską opieką swoich rodaków. Tacy księża jak J. Janus, S. Skudrzyk czy J. Krasocki kładli podwaliny pod duszpasterstwo polskie w Melbourne. Księża ci dojeżdżali wszędzie tam gdzie była tylko taka potrzeba i czekali na nich rodacy. Tak było również w przypadku wschodnich dzielnic tego rozległego miasta.

Regularne duszpasterstwo rozpoczęło się w Dandenong i Ringwood dopiero w 1968 roku. Pierwszym duszpasterzem był tutaj ks. Edward Maciej SVD. Po wyjeździe tego kałana na misje do Nowej Gwinei w 1970 r., duszpasterstwo przejął ks. Marian Laban również Werbista, który pracował w tym ośrodku do 1984 r. Arcybiskup Melbourne Francis Little już rok wcześniej zwrócił się do władz Towarzystwa Chrystusowego o przejęcie dwóch ośrodków w Melbourne. Jednym z nich był ośrodek wschodnich dzielnic miasta czyli właśnie okolice Dandenong. Pierwszym Chrystusowcem wyznaczonym przez władze prowincji został ks. Józef Migacz, który zamieszkał u księży Salezjanów w Chatston. Otoczył duszpasterską opieką zwłaszcza nowo przyjeżdżających Polaków z Europy.

Dwa lata później ks. Józef w porozumieniu z przełożonymi i przy finansowej pomocy prowincji zakupił dom w Rowvill, który przez kilka lat służył jako dom zakonny dla duszpasterzy. Po odejściu ks. J. Migacza do Marayong duszpasterstwo w tych dzielnicach objął ks. Maksymilian Szura. Podjął on decyzję zakupu ziemi i budowy kościoła w Keysborough.

W 1998 roku przeprowadził się do istniejącego już tam domu a abp Szczepan Wesoły poświęcił teren pod budowę. Rozpoczęły się starania o pozwolenie na budowę w zarządzie miasta Dandenong, które trwały kilka lat i zakończyły się ostatecznie w sądzie. W 2001 roku miejsce ks. Maksymiliana zajął ks. Kazimierz Bojda. Doprowadził on projekt do końca i 19.04.2006, abp Denis Hart w obecności przełożonego generalnego ks. Tadeusza Winnickiego i zgromadzonych księży, konsekrował kościół nadając tytuł sanktuarium. Nowy duszpasterz ks. Grzegorz Gaweł został mianowany przez arcybiskupa rektorem sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

W dzielnicach wokół Dandenong mieszka kilka tysięcy młodych Polaków. Jest to największy polski ośrodek w Australii w sensie liczebności, aktywności i prężności wspólnoty. Duszpasterze korzystają z nowego kościoła dojeżdżając w dalszym ciągu do Dandenong i Ringwood. 2015 roku po pożarze kościoła w Dandenong po 51-latach sprawowania w tym miejscu Mszy św. dla Polaków ośrodek ten został zamknięty, a miejscowa Polonia na stałe przeniosła się do odległego o 5 km Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Divine Mercy Shrine KeysboroughPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook