WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-12-01 SZKOLENIE DLA CHOREOGRAFÓW Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

15 tancerzy z polskich zespołów folklorystycznych z Brazylii i Argentyny przybyło do Polski na kurs dla choreografów z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. W niedzielę spotkali sie w Domu Polonii w Warszawie i wspólnie wyruszyli do Koszęcina, do siedziby zespołu Śląsk. Spędzą tam nastepny tydzień.

Projekt finansowany jest ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.


Przedsięwzięcie finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


PATRONAT MEDIALNY
Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook