WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Litwa
 2019-12-02 MŁODZIEŻ Z LITWY NA II POLONIJNYM FESTIWALU BIEGOWYM "JEST NAS 60 MILIONÓW" Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie

Grupa uczniów z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie na czele z nauczycielem wychowania fizycznego Olkiem Łukacijewskim wzięła udział w II Międzynarodowym Polonijnym Festiwalu Biegowym „Jest nas 60 milionów” w Ostródzie. Wracają z medalami! Oto ich relacja:

Do udziału w festiwalu zgłosiło się blisko 300 osób, w tym około 100 uczestników polonijnych z Litwy, Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Czech.
Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Dom Polonii w Ostródzie. Wydarzenie z jednej strony ma za zadanie popularyzację sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu, a z drugiej strony ma za zadanie umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Podczas 3 dni festiwalu w Ostródzie zostały przeprowadzone konkurencje biegowe na kilku dystansach w różnych kategoriach, odbyły się również imprezy towarzyszące. W sobotę uczestnicy rywalizowali na trasach wokół Jeziora Drwęckiego. W niedzielę wystartowali w biegach wokół Jeziora Sajmino. W poniedziałek organizatorzy zapraszają na stadion lekkoatletyczny w Ostródzie.

I mamy się czym poszczycić! Darek Wysocki (7a kl.) zajął 3 miejsce w Biegu Młodziaków na dystansie 959 metry, Sebastian Głazko – 3 miejsce, a Tomasz Sidorowicz 2 miejsce. W Biegu Starszaków na dystansie 959 metry Maksymiljan Uczkuronis (G1b kl.) stanął na najwyższym podium, zajmując 1. miejsce. Natomiast w biegu na dystansie 6 km wokół jeziora Sajmino Maks Uczkuronis zajął 38 miejsce w ogólnej klasyfikacji (wśród 250 uczestników) oraz 3 miejsce w klasyfikacji OPEN zawodników polonijnych.

Gratulujemy naszym zawodnikom oraz ich trenerowi!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w WilniePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook