WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Belgia
 2019-12-02 ANDRZEJKI W EDUGANDAWIE Polska Szkoła EduGandawa

Koniec listopada charakteryzuje się wigilią świętego Andrzeja. Nauczyciele w Polskiej Szkole EduGandawa dbają o przekazanie tych dawnych polskich zwyczajów ludowych uczniom. Dlatego obok standardowych zajęć lekcyjnych uczniowie mieli okazję zagłębić tajniki tradycji andrzejek i katarzynek.

Ostatnia listopadowa lekcja była bogatym we wróżby andrzejkowe zagadnieniem kulturowym. Andrzejki to nie tylko wróżby, ten element tradycji obejmuje również ogromną wartość językową jaką są przysłowia i życzenia.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Szkoła EduGandawaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook