WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-12-02 SZKOLENIA DLA CHOREOGRAFÓW POLSKICH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH Z BRAZYLII I ARGENTYNY Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Uczestnicy szkolenia dla choreografów polskich zespołów folklorystycznych z Brazylii i Argentyny przebywają od wczoraj w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Zostali dzisiaj przywitani przez Dyrektora zespołu Zbigniewa Cierniaka oraz kierownika Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej. Następnie mieli okazję zwiedzić zamek i poznać najważniejsze fakty z jego historii. Zobaczyli również jak wygląda praca zespołu: próby śpiewu, przygotowywanie strojów ludowych do dalekich podróży zespołu oraz szwalnię, w której szyte są stroje.

Grupa miała również okazję podejrzeć warsztaty, w których uczestniczą dzieci z polskich zespołów z Zaolzia.

Szkolenie dla choreografów zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.Zdjęcia: Joanna Grabek © Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.Przedsięwzięcie finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


PATRONAT MEDIALNY
Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook