WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-12-02 PAMIĘCI FRANCISZKA BRZEZICKIEGO Konsulat Generalny RP w Winnicy / Генеральне Консульство РП у Вінниці

W sobotę 30 listopada 2019 r. odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Franciszkowi Brzezickiemu (1924 – 2017), Polakowi z Żytomierza, więźniowi obozów koncentracyjnych (Majdanek, Gross-Rosen i Leitmeritz), założycielowi polskiej podziemnej młodzieżowej antyniemieckiej organizacji, więźniowi łagru sowieckiego.

Tablicę poświęcił ks. Waldemar Pawelec. Uroczyste odsłonięcie tablicy na budynku, w którym mieszkał poprzedziło złożenie kwiatów na grobie Franciszka Brzezickiego i jego żony na miejskim cmentarzu w Żytomierzu.

W uroczystościach wzięli udział m.in Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński, zastępca attache obrony płk Agnieszka Malczewska, dyrektor InstytutU Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Marcin Krzysztofik, rodzina i bliscy Franciszka Brzezickiego oraz licznie zgromadzeni Polacy z Żytomierza i obwodu żytomierskiego. Obecni byli także weterani z Żytomierza – Zygmunt Węglowski i Baltazar Wierzchowiecki. Udział w uroczystościach wzięła również grupa ze Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Inicjatorką ustanowienia tablicy jest p. Walentyna Jusupowa , prezes Studenckiego Klubu Polskiego.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsulat Generalny RP w Winnicy / Генеральне Консульство РП у ВінниціPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook