WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Austria
 2019-12-02 I GALA SPORTU POLONIJNEGO W WIEDNIU Andrzej Kempa

30 listopada br. podczas I Gali Sportu Polonijnego w Wiedniu wręczono za rok 2019 tytuły i wyróżnienia dla sportowców Polonii w Austrii.

Tytuły "Polonijnego Sportowca Roku 2019" przyznała Rada Sportu Polonijnego w Austrii pod przewodnictwem Juliana Gaborka w składzie (alfabetycznie): Jacek Bibro, Andrzej Kempa, Jacek Sarnek, Katarzyna Tomaszewska, Adam Turczyński i Marek Ziółkowski.


TYTUŁY "POLONIJNEGO SPORTOWCA ROKU" OTRZYMALI W KATEGORIACH:

 • Ireneusz Krawcewicz - Trener Roku (300 mistrzów Austria)
 • Sandra Świerczewska - Pływanie (ME)
 • Radosław Kempa - Lekkoatletyka (Mistrz. Austrii i ŚLIP'11)
 • Paweł Kozłowski - Sporty Walki (ME)
 • Marcin Klonowski - Sporty Walki (ME)
 • Polonia FC Wiedeń - Drużyna Roku (Futsal - kier. Sebastian Kowalik)
 • Piotr Kwaśny - Żeglarstwo (Austria)
 • Andrzej Kempa - LA, Pływanie. Ergm. (26 med., ŚLIP'13)

TYTUŁY ZA OSIĄGNIĘCIA NA ŚWIATOWYCH LETNICH IGRZYSKACH POLONIJNYCH W 2019 OTRZYMALI W KATEGORIACH WIEKOWYCH:

do 12 lat

 • Ziółkowski Jakub

od 21 do 35 lat

 • Pozoga Veronika i Ziółkowski Martin

od 36 do 45 lat

 • Brygider Grzegorz

od 56 do 65 lat

 • Krakowska-Kaczor Irena i Michalski Andrzej

od 66 do 70

 • Busz Ewa

od 71 i powyżej

 • Kosek Barbara i Paluch Leszek


W KATEGORII NAJBARDZIEJ USPORTOWIONA RODZINA


 • Rodzina Ziółkowskich


W KATEGORII MŁODZIEŻOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA SPORTÓW ZIMOWYCH W 2019


 • Witnik Rafał


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: relacji Andrzeja KempyPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook