WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-12-02 SPOTKANIE Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie

„Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość…”
Julian Tuwim

W czwartek po południu 28 listopada br w gościnnych murach Biblioteki im. Michała Hruszewskiego miało miejsce spotkanie z Historią Najnowszą zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie. To było prawdziwe spotkanie z Historią, z człowiekiem-legendą Bogusławem Bekiem, założycielem pierwszego Studenckiego Komitetu Solidarność (SKS)w Krakowie oraz pracownikiem delegatury IPN w Radomiu.

Głównym celem SKS była obrona praw człowieka w trudnych czasach, kiedy wszelako były one ograniczone przez państwo. Bezpośrednim impulsem do powołania SKS była śmierć Stanisława Pyjasa, 24-letniego studenta polonistyki UJ i kolegi pana Bogusława. 15 maja 1977, po żałobnej manifestacji nazwanej "czarnym marszem", u stóp Wawelu studenci, niezgodni z otaczającymi ograniczeniami i przemocą, utworzyli pierwszy Studencki Komitet Solidarności. Słowo "solidarność" nie było wtedy w częstym użyciu. - Z kim solidarni? – pytano ich. - Z sobą samymi - odpowiadali. W sześciu miastach zaczęli prowadzić działalność edukacyjną, poligraficzną i obywatelską. A kiedy powstała "Solidarność", stali się jej naturalnymi liderami.

Szczególny charakter tego spotkania podkreślili jego uczestnicy: studenci-historycy Uniwersytetu Odeskiego, studenci Instytutu Ukraińsko-Polskiego Politechniki Odeskiej oraz młodzi pasjonaci historii ze szkoły nr 121 i naszego Stowarzyszenia, uczestnicy i zwycięzcy Olimpiad Historycznych, Debat Polonijnych i wielu konkursów historycznych.

Po ciekawym opowiadaniu i obejrzeniu filmu o powstaniu i działalności SKS młodzież miała okazję zadać pytania do bezpośredniego uczestnika i świadka tych wydarzeń pana Bogusława, podzielić się swoimi refleksjami oraz podziękować za teraźniejszość.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Dyrektor Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Odessie pan Sergij Gucaluk, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Lublinie pani Magdalena Śladecka, pracownicy IPN Oddział w Lublinie pani Katarzyna Syska i pani Aneta Kołtun, Prodziekan Wydziału Historii i Filozofii Uniwersytetu Odeskiego pani doktor Natalia Petrowa, Kierownik Katedry Języka Polskiego Politechniki Odeskiej pani doktor Ludmiła Jakowenko, zastępca dyrektora Instytutu Ukraińsko-Polskiego Politechniki Odeskiej pani doktor Lidia Iwanowa.

Po spotkaniu wszyscy goście udali się do naszego Stowarzyszenia, gdzie w miłej i przyjemnej atmosferze przy herbacie mieli możliwość dowiedzieć się więcej o działalności swoich kolegów-historyków w Polsce i na Ukrainie, a także o życiu miejscowej Polonii. Wszyscy rozstali się jak przyjaciele nastawieni na przyszłą współpracę.

Bardzo chcemy podziękować panu Adamowi Hlebowiczowi, dyrektorowi Biura Edukacji Nardowoej IPN, za październikowe spotkanie w Warszawie, które miało swoją kontynuację w Odessie, oraz pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie za możliwość głębszego poznania historii naszej Ojczyzny – Polski.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: relacji p. Swietłany Zajcewy-Wełykodnej - prezes
Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie
Zdjęcia Irena KozłowaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook