Polska
 2019-12-02 SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Nauczycielki języka polskiego z Argentyny, Brazylii, Wenezueli i Peru od 1 grudnia goszczą w Domu Polonii w Pułtusku na "Szkoleniu dla nauczycieli języka polskiego z Ameryki Południowej".

Pierwszy dzień szkolenia dotyczył obszarów współpracy, sieciowania i integracji uczestniczek. Dodatkowo grupa wraz z kustoszem zwiedziła zamek, w którym odbywają się warsztaty, a także poznała zawiłą historię miasta.

Szkolenie dla nauczycieli zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.Przedsięwzięcie finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


PATRONAT MEDIALNY
Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook