WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Hiszpania
 2019-12-03 POWIĘKSZA SIĘ GRONO UCZNIÓW W SEGOWII! Stowarzyszenie im. Karola Wojtyły / Asociación Polaca Karol Wojtyła Segovia

30 listopada w Polskiej Sobotniej Szkole przy Stowarzyszeniu im. Karola Wojtyły / Asociación Polaca Karol Wojtyła Segovia był wyjątkowy i na długo zapisze się w pamięci całej społeczności. Oto bowiem, po złożeniu przyrzeczenia, wstąpili do grona uczniów nowe koleżanki i koledzy.

Nie było jednak tak łatwo, o nie!
Musieli przejść bardzo trudny i skomplikowany egzamin, który przepięknie zdali!
Starszacy wypytywali o wierszyki i piosenki, ale również od siebie ofiarowali dary: przyjaźni, uprzejmości i życzliwości.

Nie zapomniano, że tego dnia obchodzimy andrzejki, które są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Stowarzyszenie im. Karola Wojtyły / Asociación Polaca Karol Wojtyła SegoviaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook