WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-12-03 „Młodością Kolumbów śmierć przezwyciężono” świąteczny koncert Dla Naszej Niepodległej Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie

Święto niepodległości to dla wszystkich Polaków okazja do przypomnienia ważnych dla naszego kraju wydarzeń, jednym z nich jest 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.

„Historia ma swój bieg, ale nie odchodzi w niepamięć, narodowa pamięć jest dobrem najwyższym. Wplata się w historię cieniami poległych i wyrasta z jeszcze żyjących uczestników walki”. Takimi słowami rozpoczął się 17 listopada 2019 roku godzina 13.00 w Centrum Kultury Żydowskiej „Beit Grand” uroczysty koncert „Młodością Kolumbów śmierć przezwyciężona”, zorganizowany przez Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie.

Poprzez piosenki, poezję, taniec, mini scenki uczniowie szkoły sobotnio-niedzielnej oraz członkowie związku snuli opowieść o bohaterskich czynach żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzach wyklętych, zwykłych ludziach, którzy dokonali czegoś wielkiego. To dzięki ich odwadze, poświęceniu, Polska zdołała przetrzymać okrutny czas II wojny światowej oraz trudne lata powojenne.

Przygotowania do koncertu stały się okazją do wspólnego międzypokoleniowego działania, na scenie wystąpiło ponad 60 osób w wieku od 3 do 80 lat. Dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie poszczególnych części naszego widowiska oraz gratulujemy efektów pracy.

Po koncercie zostały wręczone medale i nagrody najlepszym biegaczom II Biegu Niepodległości 2019 naszego Stowarzyszenia.

Koncert zaszczycili swoją obecnością: konsulowie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie, pani konsul Agnieszka Mróz, konsul Łukasz Winny, pani Justyna Lalik pracownik konsulatu RP, ksiądz Emil Stolarczyk, oficer policji, pan Paweł Dobosz, dyrektor Instytutu Ukraińsko-Polskiego Politechniki Odeskiej pani profesor Ałła Denisowa, pan profesor Andrzej Rychlik z Politechniki Łódzkiej.

Zarząd Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza składa wszystkim serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i pomoc, bez której nie udałoby się przygotować tego tak ważnego dla nas wszystkich wydarzenia. Szczególnie podziękowania skierowane są do głównej pomysłodawczyni i autorki scenariusza pan Sylwii Cichoń (ORPEG).

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku”.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: relacji Sylwii Cichoń / Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie
Zdjęcia: Olga Krawcowa, Aleksander Woropajew, Jerzy LipieckiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook