WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Litwa
 2019-12-03 TOWARZYSTWO BIZNESOWE WILEŃSKIE TOWARZYSTWO BIZNESOWE WILEŃSKIE

Towarzystwo Biznesowe Wileńskie powstało w 2018 roku w stolicy Litwy – Wilnie. Celem Towarzystwa jest zjednoczenie ludzi biznesu, stwarzając okazję do wymiany doświadczeń, pomysłów i kontaktów co owocuje w rozwoju biznesowym, zawodowym oraz osobistym.

Pierwsze spotkania Towarzystwa odbywały się w wynajmowanych salach hoteli, tradycyjnie w ostatni poniedziałek miesiąca. Przypadek chciał, że pewnego razu organizatorzy zapomnieli zarezerwować salę. Z pomocą przyszła siostra Michaela Rak, która w kilka godzin zorganizowała spotkanie w wyjątkowym miejscu - pierwszym na litewskiej ziemi hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki, które ona prowadzi.

Zachwyceni klimatem rodzinnego i ciepłego spotkania uczestnicy zaproponowali, aby kolejne zebrania również organizowane były w Hospicjum, a pieniądze które pierwotnie były przeznaczane na wynajem sali i zakupy posiłku zostawały przekazywane na działalność ośrodka. „To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy się spotykać w siedzibie Hospicjum, wspólnie pracować na rzecz drugiego człowieka i współpracować razem w ramach networkingu biznesowego” – komentuje Sebastian Jaworowski Prezes Towarzystwa Biznesowego Wileńskiego. „Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2020 roku. Wszystkich czytelników Polonijnej Agencji Informacyjnej z Litwy i krajów bałtyckich oraz z Polski zapraszamy do uczestnictwa w naszych spotkaniach”.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej Business Association (www.businessassociation.global/wilno) oraz na stronie Towarzystw Biznesowych, które działają w ramach Polski, ale też innych krajów m.in. Litwy zrzeszając ponad 600 przedsiębiorstw w ramach współpracy networkingowej.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Sebastian Jaworowski - Prezes Towarzystwa Biznesowego WileńskiegoPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook