WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Rosja
 2019-12-03 V POLSKI BAL W KALININGRADZIE https://polonia39.com/

01.12.2019 w Kaliningradzie wcale nie było zimno, bo prawie 160 pięknie ubranych gości zebrało się w Zimowym ogrodzie Centrum Biznesu «Rybnaja Birża» na jubileuszowy V Polski Bal w Kaliningradzie.

W imieniu organizatora uroczystości zebranych gości przywitała Prezes Autonomii Polaków «Polonia» pani Elena Rogaczykowa. Po kolei gości przywitali Wice-konsul Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie pan Piotr Lewczuk, w imieniu władz regionalnych zabrał głos pan Oleg Panasenko, w imieniu władz miasta Kaliningrad pani Dina Szelag. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele innych wspólnot narodowościowych obwodu kaliningradzkiego, przedstawiciele srodowiska biznesowego, goście z Polski.

Przed rozpoczęciem uroczystości zostały zaprezentowane 2 wystawy fotograficzne — «Historia naszych rodzin», w której zostały pokazane zdjęcia z archiwów rodzinnych zamieszkałych w obwodzie kaliningradzkim rodzin polonijnych, oraz «Polonia w portretach», w której pokazane są portrety najbardziej aktywnych członków Autonomii «Polonia» w strojach ludowych».

Zgodnie z tradycjami Bal rozpoczął się uroczystym polonezem w wykonaniu reprezentacyjnej grupy tanecznej Autonomii Polaków «Polonia». Przez kolejne 2,5 godziny cała sala tańczyła pod dźwięki muzyki polskich i rosyjskich kompozytorów walce, polonezy i inne tańce towarzyskie.

Dla zebranych zaśpiewali Elena Rogaczykowa, Anatol Szewczuk oraz Natalia Szewczenko. Każdy chętny nauczył się podstawowych kroków poloneza oraz polki balowej.

Przez organizatorów zostały przygotowane ciekawe quizy i loterie z prezentami prosto z Polski. Projekt został zrealizowany przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.

Następny VI Polski Bal jest zaplanowany na 29.11.2020.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Tekst i zdjęcia: Polonia KaliningradPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook