WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-12-03 DNI POLSKIEJ KULTURY W DNIPRI Центр Польской Культуры им. Кароля Войтылы

W mieście Dnipro odbyło się kulturalne wydarzenie - I Festiwal Dni Kultury Polskiej, którego organizatorem jest Dnipropetrowska Regionalna Społeczna Organizacja "Ośrodek Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły".

Wydarzenie odbyło się w kilku miejscach, jednym z nich była scena Teatru Europejskiej Dramaturgii "DZWON". Teatr zaproponował do obejrzenia jeden ze znanych swoich spektakli "Przed sklepem jubilera", utwór kard. Karola Wojtyły, artystyczną medytację na temat dorastania do małżeństwa.. Spektakl otrzymał Wyższą Teatralną Premię Przydniprowja "Syczesłwna", jest Laureatem Teatralnych Konkursów i Festiwali. Na spektaklu była obecna Konsul Konsulatu Generalnego RP w Charkowie Agnieszka Wójcik - Mokrzycka przedstawiciele lokalnych władz oraz mieszkańcy miasta.

Spektakl zakończył się owacjami, kwiatami dla aktorów oraz niezapomnianymi wrażeniami jakie wywarło przedstawienie i przesłanie sztuki.

Po spektaklu delegacja Ośrodka Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły razem z Konsulem złożyły kwiaty przy pomniku Karola Wojtyły (Jana Pawła II) i zapalili znicz.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Центр Польской Культуры им. Кароля ВойтылыPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook