WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Białoruś
 2019-12-04 "DYKTANDO POLSKIE" W BARANOWICZACH Konsulat Generalny RP w Brześciu / Генеральное консульство РП в Бресте

W sobotę, 30 listopada, w Domu Polskim w Baranowiczach, odbyła się kolejna edycja „Dyktanda Polskiego”. W konkursie udział wzięło ok 70 osób, uczestnicy przyjechali z Brześcia, Baranowicz, Berezy i Lachowicz.

Chętni, którzy postanowili sprawdzić swoje umiejętności z zakresu polskiej ortografii zmierzyli się tym razem tekstami o tematyce andrzejkowej. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki, szczególnie wśród przedstawicieli najstarszych klas. Zgodnie z zasadami konkursu nagrodzone zostały tylko osoby, które zdobyły najwyższe wyniki, ale wszyscy doskonale się spisali! Pozostali uczestnicy otrzymali od Konsulatu RP w Brześciu słodkie upominki.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsulat Generalny RP w Brześciu / Генеральное консульство РП в Бресте
zdjęcia: Społeczna Szkoła Polska im. T. Reytana w BaranowiczachPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook