WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Peru
 2019-12-03 IV rocznica beatyfikacji polskich misjonarzy w Pariacoto Ambasada RP w Limie

29 listopada br. w miejscowości Pariacoto odbyła się uroczystość związana z 4 rocznicą beatyfikacji polskich misjonarzy zamordowanych przez Sendero Luminoso 9 sierpnia 1991r. - Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego.

W spotkaniu, powiązanym ze zbliżającą się 30 rocznicą rozpoczęcia prac przez polskich misjonarzy polskich w Peru, wzięli udział: Biskup Chimbote, władze Zakonu Franciszkanów z Polski, Włoch, Hiszpanii, Ekwadoru y Paragwaju, misjonarki oraz brat bł. Zbigniewa Strzałkowskiego. Z władz politycznych, były obecne władze regionalne i Ambasador RP Magdalena Śniadecka – Kotarska.

Franciszkanie, ojciec Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski, zamordowani zostali przez terrorystów z organizacji Świetlisty Szlak w 1991 r w andyjskiej miejscowości Pariacoto w okresie zbrojnego konfliktu wew, 1979-1992 . Działalność duszpasterska polskich misjonarzy stanowiła ważną podporę etyczną i duchową dla okolicznych społeczności w chwilach przemocy i terroru. Sprawili,oni że wiara stała się bastionem nadziei i oporu. Dlatego też, zostali ogłoszeni „męczennikami wiary”. Pamięć o nich i działalności są wciąż obecne i żywe w sercach Peruwiańczyków.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w LimiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook