WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-12-03 WARSZTATY Z MAZURA I KUJAWIAKA CZYLI ĆWICZENIE UCZYNI CIĘ MISTRZEM Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Polonia z Ameryki Południowej liczną grupą zjawiła się w naszej Ojczyźnie. W ramach działań Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" naukę, warsztaty i szkolenia odbywają jednocześnie nauczyciele i tancerze. Dzisiaj podglądamy drugą grupę, dla której odbyły się pierwsze warsztaty taneczne uczestników szkolenia z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk z Brazylii i Argentyny.

Warsztaty prowadziła pani Aleksandra Żaczkova. Uczestnicy powtarzali podstawy kujawiaka, którego będą jeszcze udoskonalać. Po południu będą ćwiczyć mazura.

Szkolenie organizowane jest przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

KUJAWIAKMAZUR

Kolejnym tańcem, którego znajomość mogli udoskonalić choreografowie z Ameryki Południowej był mazur. Warsztaty prowadził sam Jarosław Świątek - kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, znany już niektórym uczestnikom z Kongresu Młodzieży Polonijnej w Kurytybie.Zdjęcia: Joanna Grabek © Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.Przedsięwzięcie finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


PATRONAT MEDIALNY
Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook