WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Wielka Brytania
 2019-12-04 BIOGRAFIA: TADEUSZ ŻEŃCZYKOWSKI-ZAWADZKI Karolina Trzeskowska-Kubasik

Polecamy biografię Tadeusza Żenczykowskiego-Zawadzkiego autorstwa dr Karoliny Trzeskowskiej-Kubasik (Studium Polski Podziemnej – Londyn, Wielka Brytania). Opisuje ona losy żołnierza Armii Krajowej, Powstańca Warszawskiego, działacza emigracyjnego, jednego z założycieli Studium Polski Podziemnej w Londynie. Propaganda komunistyczna spełniła swą rolę, skazując go na wiele lat na zapomnienie. Karolina Trzeskowska ma nadzieję, że swoją książką uda się przywrócić Żenczykowskiemu-Zawadzkiemu pamięć.

Tadeusz Żenczykowski-Zawadzki ps. „Kania”, „Kowalik”, przybrane nazwisko Tadeusz Zawadzki (ur. 2 stycznia 1907 w Warszawie, zm. 30 marca 1997 w Londynie) – polski prawnik, działacz polityczny i publicysta. Kapitan Wojska Polskiego. Kawaler Orderu Orła Białego. Był żołnierzem Armii Krajowej, Powstańcem Warszawskim. Od 1945 roku mieszkał w Londynie, gdzie prowadził ożywioną działalność emigracyjną między innymi w Studium Polski Podziemnej, w Kole byłych żołnierzy Armii Krajowej, czy publikując na łamach "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza".

Z racji pełnienia przez wiele lat stanowiska zastępcy dyrektora Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa oraz działalności antysowieckiej w okresie okupacji niemieckiej, Żenczykowski-Zawadzki był jednym z najbardziej zwalczanych działaczy emigracyjnych. Propaganda komunistyczna spełniła swą rolę, skazując go na wiele lat na zapomnienie.


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook