WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Wielka Brytania
 2019-12-04 Londyński koncert patriotyczny “Dla Ciebie Polsko” https://www.britishpoles.uk/

W sobotę 23 listopada w Sali Malinowej Polskiego Ośrodka Społeczno – Kulturalnego w Londynie, odbył się koncert patriotyczny “Dla Ciebie Polsko”, którego organizatorem była Polska Szkoła Muzyczna w Londynie oraz Szkoła Polska im. Lotników Polskich w Londynie.

Na scenie zaprezentowali się uczniowie obu szkół. Tematem przewodnim koncertu była 30. rocznica wolnych wyborów oraz 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Na ścianach sali zawisły również plakaty nawiązujące do tamtych wydarzeń.

Wśród zaproszonych gości była Pani Marzenna Schejbal, która brała udział w Powstaniu Warszawskim. Na sali obecna była także Lady Camilla Panufnik, wdowa po kompozytorze Andrzeju Panufniku, który skomponował muzykę do kilku pieśni powstańczych w tym do “Warszawskich Dzieci”.

Portal British Poles był patronem medialnym uroczystości.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Piotr Misztal / British Poles www.britishpoles.uk
Zdjęcia: Agnieszka KostrzewaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook