WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Rosja
 2019-12-06 30-lecie Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia” w Sankt Petersburgu http://gazetapetersburska.org/Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu

30 listopada 2019 roku w petersburskim Domu Aktora odbył się jubileuszowy koncert z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia” w Sankt Petersburgu. Jest to najstarsza organizacja polonijna w Federacji Rosyjskiej, jej patronem od 1998 r. jest Adam Mickiewicz (1798–1855). W listopadzie 1988 r. grupa inicjatywna złożona z Teresy Konopielko, Wiesławy Sawinowej i Sławomira Lisowskiego powołała Klub Polski. Pierwszym przewodniczącym był Werner Gajda. Rok później klub został oficjalnie zarejestrowany pod nazwą Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia”.


PAI

Od lewej w centrum: Śp. Profesor Rajmund Piotrowski – Prezes SKO „Polonia”, śp. biskup Jerzy Dąbrowski
Od lewej: Ksenia Piotrowska, śp.Alicja Dzeń, Teresa Konopielko (założycielka)Wiesława Sawinowa (założycielka), Liliana Bondarenko, Jadwiga Szymańska, Walentyna Białkowska, Małgorzata Zalewska, śp,Lech Krajewski, śp. Tadeusz Kudryk, śp. Leon Piskorski, Walentyna Perkowska – Gnatyszyna. (Pierwszy i ostatni Zjazd Polaków i Polonii w ZSRR zorganizowany z inicjatywy SKO ”Polonia” w 1990 roku) Zdjęcie (archiwum TK)


Na polonijne święto przybyli przedstawiciele polskiej placówki konsularnej na czele z konsulem generalnym Grzegorzem Ślubowskim, urzędów rosyjskich, prezesi organizacji polskich z Petersburskiego Okręgu Konsularnego (m.in. z Sankt Petersburga, Nowogrodu Wielkiego, Pietrozawodzka i Kotłas) oraz przedstawiciele instytucji afiliowanych z Sankt Petersburga. Koncert w swojej formie przybliżył początki działalności organizacji, jej założycieli i najważniejszych członków, którzy zapoczątkowali życie polonijne nad Newą. Część artystyczna wypełniona była słowem, piosenką i tańcami. Miejscowi Polacy i Rosjanie podziwiali występy m.in. zespołu Gaik, Andrzeja Świackiego oraz członków organizacji SKO „Polonia”. Historię życia polonijnego przybliżyła także wystawa „Polacy w Petersburgu” autorstwa dyrektor Instytutu Polskiego Ewy Ziółkowskiej.

Kulisy organizacji jubileuszowego koncertu przybliża na łamach Gazety Petersburskiej pani Teresa Konopielko:

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ”Polonia”. Trzy pokolenia. Dorosłe wnuki. Prawnuki! Czwarte dziesięciolecie.

Spontaniczne pytanie: ”Co dalej?”

Póki co – Koncert na 30.lecie.


PAI


Sentymentalne przypomnienie okresu świetności ruchu polonijnego, rozmachu i werwy. Jednym słowem: „Złotego Wieku”!

Przed organizatorami koncertu był nie lada orzech do zgryzienia. Jak pokonać stereotypy? Co na pierwszym miejscu? Postanowiono przypomnieć tych, którzy latami byli na scenach polonijnych i petersburskich (Galina Żukowa, Sergiusz Nowożyłow, kolorowy i rozpląsany „Gaik”, wierny barwom Polonii Andrzej Świacki). Ze swoją renomą i petersburskim uznaniem.

Zdecydowano, dzięki kontaktom środowiskowym, zaprezentować na scenie Domu Aktora szanowane zespoły i solistów scen petersburskich i europejskich z polskim repertuarem.

Szkoła Muzyczna im. Rimskiego-Korsakowa z orkiestrą estradową z udziałem Polonusów pod dyrekcją Fiodora Szałajewa zaingurowala koncert polskim hymnem państwowym. W wykonaniu orkiestry zabrzmiał Polonez kompozytora Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz” oraz Marsz Nikołaja Minka „Bałtyk”.

W bieli i nadzwyczajnej lekkości lotu różanego wystąpił zespół GYM&JOY z tematem „ Warszawa różana” pod kierownictwem choreografa Anny Zielonowej.


PAI


Znana aktorka z Akademii Teatralnej Anna Szmielowa zaśpiewała „Eurydyki tańczące” z repertuaru Anny German: piękny głos i aparycja podbiły serca publiczności.

Oryginalna interpretacja poezji Sergiusza Jesienina w wykonaniu narodowego artysty Rosji Sergiusza Nowożyłowa przeniosła nas w świat wzruszającej polskie serca muzyki Chopina w wykonaniu jak zawsze niezawodnej i utalentowanej laureatki wielu nagród – Haliny Żukowej.

Kwintet ”Arte Nova” zapoznał słuchaczy z utworami kompozytorki Grażyny Bacewicz.

Maria Umanczejewa w roku Marii Szymanowskiej zagrała salonowo i dynamicznie utwory polskiej pianistki .


PAI


Godne miejsce w roku Stanisława Moniuszki zajął fragment opery kompozytora „Verbum Nobile” w wykonaniu uznanych artystów scen petersburskich na czele z laureatką wielu konkursów Jeleną Zastawną, solistą teatru „Zazierkalje” Aleksiejem Sazonowem . Andrzej Swiacki jako pierwszy w Petersburgu i Rosji zapromował tę operę na scenie teatru „Zazierkalje”.

Finał koncertu uwieńczył zespół Gaik suitą Podhale.

Koncert spinała słowem polskim i rosyjskim Olga Oniszczuk w towarzystwie prezesa SKO „Polonia” Czesława Błasika.

Teresa Konopielko
Petersburg
2 grudnia 2019


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: http://gazetapetersburska.org/Konsulat Generalny RP w Sankt PetersburguPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook