WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Rosja
 2019-12-06 Z WIZYTĄ U POLONII W ARCHANGIELSKU Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu

W dniach 20 - 22 listopada konsul generalny oraz dyrektor Instytutu Polskiego przebywali w mieście nad Dwiną na zaproszenie miejscowej Polonii. Podczas pobytu spotkali się nie tylko z przedstawicielami lokalnego środowiska polonijnego, ale także z reprezentantami władz miasta oraz Arktycznego Uniwersytetu Federalnego im. M.W. Łomonosowa, jak również ze studentami uczelni.

Podczas spotkania z władzami miasta podkreślano chęć utrzymywania kontaktów z Polską szczególnie w dziedzinie kultury, jak również znaczenie współpracy z miastem partnerskim Archangielska – Słupskiem. Poruszono także kwestię niefunkcjonującego od trzech lat lektoratu języka polskiego. Konsul generalny zadeklarował także chęć pomocy w zorganizowaniu na początku kwietnia corocznych Dni Kultury Polskiej w Archangielsku.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsulat Generalny RP w Sankt PetersburguPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook