WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Włochy
 2019-12-08 BIAŁO-CZERWONA CHOINKA W APOLONII Associazione Apolonia

Czas oczekiwania na święta to najpiękniejszy moment, uroczyste, cierpliwe oczekiwanie.

W szkole przy Stowarzyszeniu Apolonia na ostatnich zajęciach oprócz wspólnego kolędowania dzieci robiły ozdoby choinkowe. Praca z tekstem "Przygotowania do Bożego Narodzenia" wprowadziła wszystkich w domowy, świąteczny nastrój. Rozmawiano o tradycjach polskich, potrawach i obyczajach.

Do ozdobienia polskiej choinki wykorzystano plastikowe zakrętki po butelkach, owoce dzikiej róży oraz pomarańcze, w ten sposób powstała ekologiczna, biało-czerwona choinka.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Associazione ApoloniaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook