WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Rosja
 2019-12-12 25-LECIE POLSKIEGO NARODOWO-KULTURALNEGO CENTRUM "JEDNOŚĆ" Saratowska Regionalna Organizacja Społeczna "Polskie Narodowo-Kulturalne Centrum "Polonia".

17-20 października 2019 roku w Krasnodarze Związek Organizacji Polskich "Jedność" przeprowadzał Dni Kultury Polskiej na cześć 25-lecia Polskiego Narodowo-Kulturalnego Centrum "Jedność". Program obejmował XIV Międzynarodową konferencję naukową "Polacy w Rosji", IX Festiwal Zespołów Polonijnych Rosji i naradę prezesów organizacji polonijnych.

Przedstawiciele Polonii Saratowa - Prezes Antoni Kuzniecow, kierowniczka projektów kulturalnych Irena Siergiejew (Kamieńska) i chór "Skowroneczki" pod kierunkiem Oksany Barabasz przybyli do Krasnodaru 19 października na zaproszenie Prezesa Związku Organizacji Polskich "Jedność" Aleksandra Sielickiego i wzięli udział w festiwalu.

Antoni Kuzniecow ze sceny złożył gratulacje Polakom Krasnodaru z okazji jubileuszu i wręczył Panu Aleksandrowi Sielickiemu pamiątkowy prezent. W festiwalu wzięło udział ponad 15 muzycznych i tanecznych zespołów z całej Rosji, jednak chór "Skowroneczki" z Saratowa był jedyny śpiewający w manierze akademickiej i zyskał zasłużone uznanie wśród słuchaczy.

Następnego dnia odbyła się narada prezesów. Do zgromadzonych przemówiła Prezydent Światowego Kongresu Oświaty Polonijnej Pani Jolanta Tatara, która specjalnie przyjechała z Chicago. Pani J. Tatara zaprosiła Związek Organizacji Polskich "Jedność" do wejścia w skład Światowego Kongresu Oświaty Polonijnej i obiecała pomoc i wsparcie.

Ponadto, Prezesi opowiedzieli o pracy swoich organizacji i dyskutowali o kierunkach rozwoju ruchu polonijnego w Rosji. Wielkie wrażenie na słuchaczach wywarły raporty lidera polskiej diaspory Kraju Krasnojarskiego Pana Daniela Gorbaczowa i przedstawicieli Polaków Wołgogradu Pani Profesor Larysy Szestak i Pani Wiceprezes Oksany Łysikow.

Dziękujemy gościnnym gospodarzom - Polskiemu Centrum Narodowo-Kulturalnemu "Jedność" i osobiście Aleksandrowi Sielickiemu za znakomite święto, perfekcyjną organizację imprezy, troskę i ciepłe przyjęcie!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: relacji prezesa SROS "PNKC "Polonia" Antoniego KuzniecowaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook