Egipt
 2019-12-18 ŚWIĘTY MIKOŁAJ PRZYJECHAŁ DO KAIRU! Embassy of Poland in Cairo

W ogrodach Ambasady RP w Kairze można było poczuć magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Wzajemna życzliwość, wzruszające przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów Szkoły Polskiej, wizyta św. Mikołaja a także stół zastawiony tradycyjnymi potrawami - to wszystko sprawiło, że ten dzień był wyjątkowy.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Embassy of Poland in CairoPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook