WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Francja
 2019-12-22 ŚWIĄTECZNIE W ARGENTEUIL APE Szkoła Polska Argenteuil

W sobotę 21 grudnia, dzieci ze szkoły polskiej im.Marii Curie-Skłodowskiej w Argenteuil we Francji, samodzielnie wykonały ozdoby na choinkę a następnie pięknie ją udekorowały.

Przepiękna choinka zawitała do parafialnego kościoła Świętej Bernadetty jako dekoracja na Święta Bożego Narodzenia. Nie zabrakło też opłatka i życzeń świątecznych i naszych najpiękniejszych na świecie kolęd. Po życzeniach i dekorowaniu choinki odbyła się próba do jasełek, które odbędą się już 12 stycznia 2020 roku.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: APE Szkoła Polska Argenteuil / Ruszała Małgorzata zdjęcia: Anna MatysiakPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook