WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Argentyna
 2020-01-10 ŚW. MIKOŁAJ W MACIASZKOWIE Krystyna Misa

Jak co roku, Biskup Mikołaj odwiedził Maciaszkowo (Polski Ośrodek Katolicki) w Martin Coronado, Buenos Aires.

Przywiązanie do religii, jest bardzo silne w tym ośrodku, każde spotkanie rozpoczyna się wspólną polską modlitwą.

Po Mszy świętej pod masztem czekali harcerze na uroczystość nadania odznak dla skrzatów i zuchów. Druhna Joasia Sempoliñska podkreśliła że skrzaty i zuchy bardzo dobrze pracowały w ciągu roku, dlatego po pierwszym roku ich pracy w gromadzie nadała skrzatom pierwszą odznakę grzybka a zuchom odznakę: słoneczka, wilczka i gwiazdkę.

Po tym rozpoczął się obiad pod lipami, który został przegotowany przez KPH (Koło Przyjaciół Harcerstwa).
Po obiedzie miałyśmy możliwość posłuchania pięknych piosenek w wykonaniu niesamowitej grupy wędrowników "Zawsze na Topie" i grupy uczniów sobotniej szkółki w Maciaszkowie.

Dzieci niecierpliwie czekały na Biskupa Mikołaja który przyjechał na teren Maciaszkowa czym wszystkim sprawił wielką przyjemność. Na koniec spotkania dzieci podziękowały Świętemu Mikołajowi śpiewając: "Chwała na wysokości".


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Relacja: Krystyna Misa - Głos Polski Argentyna
Zdjęcia: Krystyna MisaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook