WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Kanada
 2020-01-13 SPOTKANIE OPŁATKOWE W BRAMPTON PLinToronto

12 stycznia 2020 r. Konsul Generalny RP Krzysztof Grzelczyk wziął udział w spotkaniu opłatkowym w jednej z największych (cztery tysiące rodzin) polskich parafii w Kanadzie - św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton.

Spotkanie opłatkowe zostało uświetnione występami miejscowych młodych artystów z Zespołu Pieśni i Tańca „Źródło” oraz gościnnie kwartetu Akord z Tarnopola. Działalność artystyczną kontynuują też Priestjanie, czyli ks. Proboszcz, Wojciech Błach ze swoimi braćmi wikarymi.

Zespół Pieśni i Tańca „Źródło” działa od 2001 r. W swoim repertuarze posiada pieśni i tańce z regionów: kujawskiego, warszawskiego, łowickiego, lubelskiego, rzeszowskiego, krakowskiego, sądeckiego rzeszowskiego, śląskiego jak również układ tańców narodowych - Polonez z Mazurem. Repertuar uzupełniają tańce etniczne - Gypsy Dance oraz Canadian Metis Dance.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: PLinToronto / Fot. Krzysztof GrzelczykPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook