WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Ukraina
 2020-01-14 Z KOLĘDĄ W GRECZANACH Irena Letawina Medlakowska

12.01 zespół "Mazury" wraz z dziecięcym zespołem oraz kółkiem teatralnym "Płoskirowskie dzwoneczki" zaczęły kolędowanie zgodnie z tradycją w kościele parafialnym św. Anny na Greczanach.

Tego właśnie dnia zostały przedstawione Jasełka Bożonarodzeniowe, opisujące najważniejsze wydarzenie dla każdego chrześcijanina, narodzenie Małego Jezusa w biednej betlejemskiej szopie. Dzieci przedstawiły historię biednej rodziny oczekującej na przyjście Wielkiego Króla. Wśród bohaterów nie brakowało również i Aniołków, pasterzy, trzech Mędrców i oczywiście Marii i Józefa z Dzieciątkiem.

We wszystkie role artystycznie wcielili się uczniowie sobotnio- niedzielnej szkółki nauczania języka polskiego przy Chmielnickim miejskim Związku Polaków, oczywiście w języku polskim. To było przepiękne przedstawienie , oprócz scenki również zabrzmiały tradycyjne polskie kolędy jak Wczora z wieczora, Mędrcy świata monarchowie, Gdy się Chrystus rodzi a także i współczesne, i w języku angielskim.

Po inscenizacji ojciec Tadeusz, proboszcz parafii pw. św. Anny, złożył wszystkim serdeczne życzenia i podziękowania za to, że mimo prześladowań w czasach radzieckich zachowali swoją wiarę katolicką oraz tożsamość narodową, że pamiętamy swój język ojczysty i tradycje. Następnie wszyscy artyści oraz widzowie, członkowie Chmielnickiego miejskiego związku Polaków, udali się do domu katechetycznego aby wspólnie podzielić się opłatkiem i napić się gorącej herbaty z przepysznymi ciasteczkami przygotowanymi przez członkinie Związku.

Bardzo cieszymy się, że mimo naszych doczesnych trudności i pracy, znajdujemy czas żeby cieszyć się wspólnym biesiadowaniem w gronie przyjaciół.

Oczekujcie na nasze kolędowanie w Latyczowie 18.01 , w kościołach parafialnych m.Chmielnickiego 26.01- par.pw.sw.Piotra i Pawła (Różyczna), 01.02- par.pw.Chrystusa Króla Wszechświata, 02.02 zakończenie kolędy tradycyjnie w kościele par.pw.Matki Bożej Różańcowej (Szaroweczka).


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: relacji p. Ireny Letawiny Medlakowskiej
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook