WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Argentyna
 2020-01-14 OPŁATEK W OGNISKU POLSKIM Ognisko Polskie - El Hogar Polaco

Grudzień to miesiąc, w którym dokonujemy podsumowań, to miesiąc „duchowej równowagi” i podziękowań Panu za przeżyty rok.

W piątek 13 grudnia 2019 r. o godz. 20.00 siedziba Ogniska Polskiego - El Hogar Polaco była przystrojona na imprezę; 20 studentów języka polskiego na trzech poziomach wraz z nauczycielką, Marią Ciupalską, prezydentem Ogniska, Cristiną Wardyga de Ferrari, rodziną, przyjaciółmi i członkami zarządu, otrzymali dyplom za rok nauki.

W świątecznej atmosferze z oświetloną choinką i szopką wysłuchano ciepłych słów Pani Prezydent i Profesor, podkreślających znaczenie nauczania - uczenia się języka polskiego, fundamentalnej kultury - miłości ziemi swoich przodków - a pod koniec wręczania dyplomów o. Krzysztof Domański zabrał głos, aby nawiązać do staropolskiej tradycji „OPŁATKA”. Jego przesłanie dotarło do serca obecnych, którzy wymienili ten gest wspólnej więzi w wesołej serdecznej atmosferze.

Kolacja zakończyła się serią polskich piosenek, których nauczyli się w tym roku uczniowie, przy aktywnym udziale ich nauczyciela.

Przynoszę polskie słowo, by wam go nie było brak ..."
Tadeusz Kubiak - poeta- (1924-1979).


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ognisko Polskie - El Hogar Polaco / za Elena Maria Curbelo BiałobrzeskiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook