Ukraina
 2020-02-11 Z WIZYTĄ W POLSKIEJ SZKOLE W SZCZERCU rzeszow.tvp.pl

Jest ich ponad 40 tylko w lwowskim okręgu konsularny. Uczą języka polskiego i kultywują tradycje. Wszystko dla rodaków mieszkających za wschodnią granicą, ale nie tylko.

Sobotnio-niedzielna szkółka języka polskiego w Szczercu to trzy malutkie pomieszczenia. Lekcje odbywają się w dwóch z nich w środy, czwartki , piątki i soboty. I choć grupy są przeważnie kilkuosobowe, głównie ze względu na ciasnotę, to codziennie kilkakrotnie się zmieniają.

Ewelina Kasprzyk do Szczerca przyjechała z Polski skierowana prze Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. To dzięki niej dzieci poznają język polski uczą się pisać i czytać aby potem bez problemów posługiwać się poprawną i płynną polszczyzną.

Dla maluchów zajęcia po polsku to zabawa, ale dla trochę starszych sprawa jest zdecydowanie bardziej poważna. Większość z nich już teraz myśli o wyjeździe do Polski.

- Dobrze, że jest ta polska szkoła, że nam nie trzeba jeździć daleko do Lwowa, do polskich szkół. A dlaczego my się uczymy języka polskiego? Będziemy mogli potem pojechać do Polski na studia.

- To jest dla mnie bardzo ważne, przecież moja babcia pochodzi z Polski i uczę się języka polskiego od urodzenia i w planach mam wyjechać na studia do Polski.

O język polski dbają często całe rodziny. W ogromnej większości mieszane, ale nie zapominające o swoich polskich korzeniach. Polska historia, tradycja i kultura mają tu wyjątkowe znaczenie. Szkoła w Szczercu nosi imię gen. Stanisława Maczka, który właśnie tu się urodził.

Sobotnio-niedzielne szkółki często spełniają rolę ośrodków polskiej kultury. Działają przy rzymskokatolickich parafiach, polskich organizacjach i stowarzyszeniach i często głównie dzięki wsparciu z Polski rozwijają swoją działalność. Pomagają nauczyciele z Polski, podręczniki i pomoce naukowe przekazywane przez polskie fundacje, konsulat a często też prywatne osoby.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. gen. Stanisława Maczka w Szczercu
rzeszow.tvp.pl
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook