Brazylia
 2020-02-12 Varsóvia czyli mąka jak u przodków Kazimierz Długosz

W położonej ok 300 km od Kurytyby miejscowości Virmond, gdzie znaczną większość mieszkańców stanowią potomkowie polskich emigrantów rozpoczęto produkcję mąki o pięknej nazwie Varsóvia.

Pomysłodawca i wykonawca całego przedsięwzięcia pan Arni Passarin potomek polskich emigrantów w 4 pokoleniu, oprowadzając po pomieszczeniach produkcyjnych opowiada o idei produkcji, projekcie opakowania, które przedstawia dom kolonisty zamieniony dzisiaj na lokalne muzeum emigracji polskiej oraz o swoich polskich korzeniach i miłości do kraju przodków którego nigdy nie widział.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Kazimierz DługoszPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook