Ukraina
 2020-02-13 ODPUST PARAFIALNY W SŁAWUCIE slowopolskie.org

6 lutego 2020 roku sławucka parafia rzymskokatolicka przeżywała uroczystości odpustowe ku czci św. Doroty – dziewicy i męczennicy.

Według tradycji św. Dorota pochodziła z Cezarei Kapadockiej (dzisiejsza Turcja). Jej greckie imię „Dorota” oznacza „dar od Boga”. Święta Dorota żyła na przełomie III i IV w. n.e. Zginęła śmiercią męczeńską poprzez ścięcie w czasach prześladowań chrześcijan.

Święta Dorota jest patronką ogrodników i młodych małżeństw. W ikonografii przedstawiana jest jako młoda kobieta w stroju królewskim z koszem jabłek i róż w dłoniach. Grób św. Doroty znajduje się w kościele jej imienia w Rzymie na Trastevere.

Najświętszą Eucharystię koncelebrowali proboszcz ks.Wadym Pidkowa, poprzedni proboszcz, ks.Jan Szańca, księża z dekanatu polońskiego (diecezja kamieniecko-podolska), księża z Ostrogu (diecezja łucka). Oprawę muzyczną liturgii zapewnił chór parafialny, zabrzmiała pieśń ku czci św. Doroty, do której tekst i muzykę napisał sławucki parafianin S. Falkowski. Przed zakończeniem Mszy św. została odmówiona litania do Najświętszej Marii Panny, po której odśpiewano Te Deum.

W ludzkim rozumieniu są to imieniny patronki kościoła parafialnego, i że skoro parafia ma swoje imieniny, to znaczy że wszyscy członkowie wspólnoty świętują, niejako są zaproszeni na „imprezę” ku czci patronki świątyni.

I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie wielkie zaskoczenie dla nas wiernych, że po 26 lat świętowania uroczystości odpustowej w języku polskim, po raz pierwszy, w dawniej przywróconej wiernym świątynie, Mszę odprawiono w języku ukraińskim.

Odpust parafialny to przede wszystkim święto wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię, większość której są rodziny narodowości polskiej. I odpust parafialny to okazja do spotkania całych rodzin, to okazja do wspomnień, przypominania prawdziwych wartości młodemu pokoleniu, poczucia dumy płynącej z pochodzenia, uświadamianiu sobie skąd jestem, gdzie żyję, dokąd zmierzam.

Dla tego przypomnimy sobie słowa Świętego Jana Pawła II skierowane do Polaków za granicą: „Bardzo ważne jest, by czuć się Polakiem, mieć świadomość polskich korzeni, które sięgają tysiąca lat” – mówił Papież Polak w Rzymie w 1990 roku. I nie wolno nam tych słów zapomnieć.

Święta Doroto, Patronko nasza, weź nas w opiekę i módl się za nami!


Julia Opanasiuk,
Sławuta, fot.: O. Mohyrczuk,
13 lutego 2020 r.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: slowopolskie.orgPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook