Ukraina
 2020-02-14 SPOTKANIE POLONIJNYCH ORGANIZACJI W KIJOWIE Duszpasterstwo Polaków przy parafii pw. św. Aleksandra w Kijowie

Dzisiaj, 14 lutego 2020 r. w siedzibie Związku Polaków Ukrainy odbyło się spotkanie z przedstawicielami kilku organizacji polonijnych działających w Kijowie: ZPU, ZPIT "Polanie znad Dniepru", SPÓŁKA BIAŁEGO ORŁA, Dziennik Kijowski i innych.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa i przebiegło ono w bardzo miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Omówiono przede wszystkim inicjatywy i wydarzenia kulturalne, które są planowane w związku z Jubileuszem 100-lecia urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II. Pokreślono rolę ścisłej współpracy i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi organizacjami oraz Duszpasterstwem Polaków. Platformą wymiany tych informacji jest między innymi grupa utworzona na komunikatorze Viber nosząca nazwę "Duszpasterstwo Polaków".

W trakcie spotkania zostały dostarczone setki książek, które przekazała dla ZPU Pani z Warszawy. Zasilą one m. in. Bibliotekę im. Adama Mickiewicza w Kijowie.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Duszpasterstwo Polaków przy parafii pw. św. Aleksandra w Kijowie
zdjęcia: Rostyslaw RaczynskiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook