Mołdawia
 2020-02-15 Z WIZYTĄ U POLAKÓW W BIELCACH Ambasada RP w Kiszyniowie / Ambasada Republicii Polone la Chișinău

6 lutego Ambasador RP w Kiszyniowie Bartłomiej Zdaniuk odbył roboczą wizytę do Bielc, gdzie mieszka wielu Polaków.

Podczas spotkania z burmistrzem panem Renato Usatim rozmawiano o współpracy dwustronnej. Wsparcie Rządu RP już jest odczuwalne wśród mieszkańców Bielc dzięki współpracy w różnych dziedzinach, szczególnie w zakresie rewitalizacji miasta.

W Bielcach Ambasador Bartłomiej Zdaniuk odwiedził również Centrum Języka Polskiego przy Państwowym Uniwersytecie Alecu Russo, gdzie zajęcia prowadzi lektorka Pani Kinga Piątkowska. Potem odbyło się spotkanie z prorektor uniwersytetu Panią Valentiną Pritcan.

W ramach wizyty w północnej części Republiki Mołdawii, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej odwiedził również Dom Polski w Bielcach. To tutaj, pod koniec zeszłego roku odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w Kiszyniowie / Ambasada Republicii Polone la ChișinăuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook