SWP

   Polska
 2021-04-16 Ateny 2003. Traktat akcesyjny - Polska w UE

16 kwietnia 2003 roku Polska podpisała w Atenach traktat akcesyjny na mocy którego 1 maja 2004 r. doszło do poszerzenia UE o 10 państw, wśród nich - Polski. Pod traktatem akcesyjnym podpisał się ówczesny przewodniczący Rady Europejskiej Kostas Simitis oraz przedstawiciele 25 państw - 15 członkowskich i 10 mających przystąpić do Unii .

W imieniu Polski pod traktatem podpisali się premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz minister ds. europejskich Danuta Huebner.

"Ten dzień przyniesie Polsce rozwój, pomyślność i bezpieczeństwo. Europa przeżywa dzisiaj święto jedności, jej sukces może być drogowskazem dla świata. (...) Dziś Polska jest gotowa wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za losy kontynentu" - skomentował uroczystość ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski obecny na szczycie jako gość.

Droga do integracji

Początki integracji Polski z UE sięgają roku 1988, kiedy to nawiązane zostały przez nasz kraj stosunki dyplomatyczne z ówczesną wspólnotą europejską. Rok później, 19 września 1989 r., Polska i wspólnoty europejskie podpisały umowę o handlu i współpracy gospodarczej. Dwa lata później sygnowano Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między RP a wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi. Faktyczny proces integracji Polski do Unii Europejskiej rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE. Trzy lata później, w grudniu 1997 roku, rozpoczęły się negocjacje akcesyjne, które sfinalizowano 13 grudnia 2002 r. na szczycie w Kopenhadze.


Zdjęcie: Tweeter, Leszek Miller
https://twitter.com/LeszekMiller/status/853591734336532480/photo/1


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ