SWP

   Czechy
 2021-05-03 Zmarła Halina Branna - nauczycielka, wieloletnia działaczka PZKO

29 kwietnia 2021 r. w wieku 82 lat zmarła Halina Branna, z domu Brzuska. Nauczycielka, wieloletnia działaczka Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO), kierowniczka Klubu Kobiet MK PZKO Czeski Cieszyn Centrum, bardzo zaangażowana organizatorka wielu imprez. Zapamiętana przez wszystkich, którzy ją znali, jako niezwykle ciepła, serdeczna i niezmiennie uśmiechnięta osoba.

„Cudowna kobieta, kochająca życie i ludzi, do końca młoda, tryskająca ciepłą energią. Wspaniała. Odeszła za wcześnie. Przecież najpierw powinna się była postarzeć. Ona odeszła sprężystym krokiem. Będzie Jej brakować” – napisała na wieść o śmierci Haliny Brannej Ewa Jaślar-Walicka.

CENIONA NAUCZYCIELKA

Halinę Branną wspominają także jej uczniowie. Była nauczycielką chemii i biologii wpierw w szkole w Bystrzycy, później, przez większość życia zawodowego, w szkole w Trzyńcu na ul. Dworcowej. A będąc już na emeryturze, uczyła w gnojnickiej szkole.

Była nauczycielką konsekwentną i bardzo lubianą przez swoich uczniów, absolwentów i koleżanki oraz kolegów z grona nauczycielskiego. Wielu uczniów przygotowywała do olimpiad chemicznych, w których odnosili sukcesy. Była duszą tradycyjnych corocznych spotkaniach absolwentów szkoły trzynieckiej, a także wszystkich spotkań towarzyskich z przyjaciółmi i rodziną.

NIESTRUDZONA ORGANIZATORKA MAJOWYCH WYSTAW KLUBU KOBIET

Pierwszym skojarzeniem z Haliną Branną są wystawy organizowane na 1 maja. „Dzięki niej cieszyniacy, jako chyba jedyni obywatele ówczesnej Czechosłowacji, cieszyli się na obchody 1 maja.” – stwierdzają przyjaciele z Miejscowego Koła Małgorzata i Zygmunt Rakowscy.

„Niestrudzenie bowiem organizowała sławne wystawy pierwszomajowe w Klubie PZKO przy ul. Bożka z nieodłącznym poczęstunkiem. Po obowiązkowym pochodzie ludzie śpieszyli się, by jak najwcześniej obejrzeć wystawę prac naszych pań, ale także na jelitka z kapustą czy wątróbki i wspaniałe wypieki cieszyńskiego Klubu Kobiet MK PZKO, który Halinka przez wiele dekad ofiarnie prowadziła. Pod jej kierownictwem na Klubie Kobiet zawsze można było polegać, a ilości imprez Koła, które poza wystawami Klub obsłużył, nikt chyba nie potrafi policzyć. Wykonała ogrom bezinteresownej pracy społecznej. Uznanie jej zasług wpisem do Złotej Księgi ZG PZKO to był rzeczywiście tylko bardzo symboliczny akt” – stwierdzają Rakowscy.

AKTYWNA DZIAŁACZKA MK PZKO CZESKI CIESZYN - CENTRUM

Jako bardzo aktywna działaczka MK PZKO Czeski Cieszyn – Centrum organizowała nie tylko wspomniane już majowe wystawy Klubu Kobiet, ale także pomagała przy organizacji kilkunastu zagranicznych wycieczek poznawczych MK PZKO Czeski Cieszyn – Centrum. Pomagała również, jako szefowa Klubu Kobiet, przy organizowanej przez Koło przez kilka lat wielkiej imprezie folklorystycznej na rynku w Czeskim Cieszynie czy wspólnym kolędowaniu na cieszyńskim rynku.

„W osobie Halinki odeszła ofiarna działaczka społeczna, energiczny, pracowity człowiek, jakich mało, który może służyć za przykład następnym polskim generacjom. Jesteśmy przekonani, że tam, na górze, Halinka na pewno zorganizuje jakąś wystawę, a może nawet zziębniętym aniołkom poda dobrego grzańca. Na jej zaangażowanie aniołowie mogą z całą pewnością liczyć.” – podsumowują Rakowscy.

POGRZEB W CZWARTEK

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 6 maja o godz. 15.00 z Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Czeskim Cieszynie na miejscowy cmentarz.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Zwrot.cz (indi)W przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ