SWP

   Ukraina
 2021-05-03 MAJOWE ŚWIĘTA W ŻYTOMIERZU

Msza święta, koncert, rozwinięcie wielkiej flagi polskiej, złożenie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci Polaków w Żytomierzu, odśpiewanie hymnu i pieśni patriotycznych – tak polska społeczność miasta obchodziła 2 maja swoje święto.

Uroczystości zorganizował Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjne KUL a wzięli w nich udział prezesi organizacji polskich, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy i goście z Polski.

Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi RP, rozpoczęła msza święta dziękczynna w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Wacława w Żytomierzu. Odprawił ją ks. kanonik Wiktor Makowski.

Goście i młodzież złożyli biało-czerwone kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem św. Jana Pawła II przy Katedrze św. Zofii, tablicy Jarosława Dąbrowskiego polskiego działacza niepodległościowego, urodzonego w Żytomierzu, Józefa Kraszewskiego polskiego pisarza, historyka, działacza społecznego i politycznego, pierwszego dyrektora artystycznego Polskiego Teatru w Żytomierzu i opiekuna gimnazjum, przed tablicą Ignacego Jana Paderewskiego na Szkole Muzycznej Nr 5, który ściśle związany z Żytomierzem. Na Cmentarzu Polskim delegacja uszanowała rodziców Ignacego Jana Paderewskiego i uczestnika Powstania Styczniowego Jana Paderewskiego, złożyli hołd.

Członkowie Związku Polaków w 190. rocznicę od ustanowienia polskich barw narodowych rozwinęli flagę polską przed pomnikiem Jana Pawła II i odśpiewali Hymn Polski. Kolory biały i czerwony oficjalnie uregulowała uchwała autorstwa posła Walentego Zwierkowskiego, przyjęta przez Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku.

Świąteczny koncert zatytułowany „Łączy nas Ojczyzna – Polska” wypełnił występ zespołów Koroliski, Dzwoneczki, uczniów Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. Ignacego Jana Paderewskiego, Teatru Lalek ModernPOl, duetu Stokrotka oraz solistów Anitę Cyporenko i Natalię Zubarewą, które zaprezentowały pieśni patriotyczne. Młodzież z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego działającej przy ŻOZPU wykonała ręcznie świąteczne kartki z życzeniami. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

Serdeczne życzenia i gratulacje złożyli: ks. kanonik Wiktor Makowski Oleksandr Pałamarczuk z Żytomierskie Obwodowej Rady, prezes Wiktoria Laskowska-Szczur. Słowa podziękowania skierowała Grażyna Orłowska-Sondej i prezes Asocjacji Polskiej Młodzieży na Żytomierszczyźnie Maria Piwowarska.

Koncert był okazją ogłoszenia wyników Dyktanda z Języka Polskiego „Mistrz Ortografii Polskiej” i VI Konkursu Historycznego. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.

Święto Polonii i Polaków za Granicą jest obchodzone na całym świecie. Szacuje się, że poza granicami Polski żyje około 20 milionów osób narodowości polskiej. Polska mniejszość narodowa na Żytomierszczyźnie stanowi znaczny procent ludności, co wynika z historycznej sytuacji geopolitycznej i geograficznej. Mimo wielu kilometrów, jakie dzielą obwód żytomierski od Polski, mimo represji carskich i sowieckich wobec Polaków na Ukrainie, Polacy nie tylko nie zapomnieli o swoich korzeniach, ale pielęgnowali swój język ojczysty, tradycje i kulturę polską.

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą z całego serca życzę wam, drodzy rodacy, zdrowia, szczęścia, powodzenia, sukcesów i wszelkiej pomyślności w pracy dla dobra naszej Niepodległej Ojczyzny!

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”.


Wiktoria Laskowska, Żytomierz


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na UkrainieW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ