SWP

   USA
 2021-06-10 Stypendia dla polonijnej młodzieży

Już po raz czwarty Komitet Stypendialny i Formacyjny im. Św. Jana Pawła Wielkiego przy Lidze Katolickiej Religijnej Pomocy Polsce i Polonii dokonał wręczenia 16 stypendiów dla polonijnej młodzieży.

Uroczystość odbyła się w Centrum Kopernikowskim z udziałem twórcy tego dzieła, Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Andrzeja Wypycha, księdza Jasona Hunhyh, dyrektora Programu Formacyjnego, stypendystów i ich rodzin, gości honorowych, m. in. Kathy Evans, prezes Legionu Młodych Polek, Jana Kopcia, prezesa Związku Klubów Polskich w USA, członków Komitetu Stypendialnego oraz mediów. Prowadząca gale, Lucja Mirowska-Kopec, przewodnicząca Komitetu, przedstawiła jurorów oceniających wnioski stypendialne w składzie: Ewa Soroko, Anna Dunajewska, Urszula Gawlik, Patrycja Urbaniak i Ks. Jason. Biskup Andrzej Wypych przedstawił program stypendialny, a ks. Jason program formacyjny. Tegoroczne stypendia ufundowane były z funduszu prywatnego Jego Ekscelencji Andrzeja Wypycha i Jego s. p. Rodziców, Fundacji Kopernikowskiej, Państwa Richarda i Christiny Guzio oraz funduszu Komitetu.

Program artystyczny przygotowali Patrycja Urbaniak i Konrad Pawelek, członkowie Komitetu wraz ze stypendystami: Monika Cachro, która wykonała utwór A. Dvoraka „Songs My Mother Taught Me”, a religijne i patriotyczne utwory: Gaude Mater Polonia, Barka, Po górach dolinach i Marsz Polonijny wykonał Kwartet: Filip Czarkowski (Trąbka), Michał Drwal (Klarnet), Konrad Pawelek (Klarnet), Patrycja Urbaniak (Altówka).

Wyróżnieni stypendyści to: Monika Cachro (St. Thomas of Villanova), Alexandra Castronovo (St. Emily), Michal Drwal (St. Blaze), David Gora (St. Julian Eymard), Szymon Kasperek (St. Joseph the Worker), Kamila Wilhelm (St. Thomas Becket), Magda Wilhelm (St. Thomas Becket), David Barnas (Devine Mercy), Filip Jan Czarkowski (Holy Trinity), Filip Majka (St. Francis Borgia), Arthur Malyszko (Devine Mercy), Matthew Andy Milan (SS. Cyril & Methodius), Bartosz Skubik (St. Francis Borgia), Emilia Tatarczuch (Jezuicki Ośrodek Milenijny), Gabriel David Waz (St. Thomas the Apostle), Victor Wiski (St. Alphonsus Lignori).

Przez ostatnie cztery lata przyznanych zostało 47 stypendiów, po $5,000 każde, a w tym roku kwota przeznaczona na stypendia to $80,000. Stypendia są odnawialne, co znaczy, ze można składa wnioski przez cztery lata studiów i jeśli spełni się wymagane warunki, można w sumie otrzymać $20,000. Kolejna edycja już na wiosnę 2022. Aktualne informacje znaleźć można na stronie internetowej Ligi: http://www.catholicleaguepolonia.org/


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Tygodnik Program / fot. Andrzej BrachW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3104478 OSÓB