SWP

   Czechy
 2021-07-21 CZESKI CIESZYN: W SZPITALU GŁÓWNIE PO POLSKU

Polskojęzyczni lekarze, pielęgniarki i pacjenci to fenomen wszystkich zaolziańskich szpitali. Prym wśród nich wiedzie pod tym względem Szpital AGEL w Czeskim Cieszynie.

Zdaniem prezes zarządu czeskocieszyńskiej placówki Barbory Zbránkowej zwłaszcza starsze pokolenie pacjentów przeważnie używa języka polskiego i gwary cieszyńskiej. Podobnie wśród personelu język czeski jest językiem mniejszości. – W naszym szpitalu pracuje kilkoro lekarzy, którzy uczęszczali do miejscowego Polskiego Gimnazjum, a po jego ukończeniu wyjechali na studia do Krakowa czy Katowic. Ogólnie połowa naszych lekarzy na jakimś stopniu edukacji kształciła się w języku polskim. Wyłącznie czeskie szkoły ma tylko jedna trzecia z nich. Pozostali przyjechali do nas ze Słowacji i Ukrainy – przybliża Zbránkowa.

Ostatnio szpital staje się świadkiem nowego fenomenu. Jest nim napływ fizjoterapeutów z Polski. – Jeśli chodzi o nasz zespół fizjoterapeutów, to jedna trzecia z nich dojeżdża zza granicy. Język czeski znają jednak, ponieważ muszą mieć odpowiedni egzamin oraz zezwolenie ministerstwa. W gabinetach lekarskich obserwujemy natomiast rosnącą liczbę polskich obywateli, którzy pracują w RC lub się tutaj przeprowadzili. Często ich motywacją są nie tylko lepsze warunki pracy, ale także bardziej dostępna opieka lekarska. Komunikacja z takim pacjentem odbywa się w języku polskim. Dla szpitala to żaden problem, ponieważ również pielęgniarki dobrze znają polski. Wiele z nich kończyło bowiem Średnią Szkołę Zdrowotną w Karwinie, której językiem wykładowym był także język polski – wyjaśnia prezes zarządu czeskocieszyńskiego szpitala AGEL.


PAI

Jednym z polskojęzycznych lekarzy Szpitala AGEL w Czeskim Cieszynie jest ordynatorka trzech oddziałów opieki długoterminowej Lidia Ćmiel. Fot. BEATA SCHÖNWALDInformacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Głos - Gazeta Polaków w Republice Czeskiej / Fot. BEATA SCHÖNWALDW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3321237 OSÓB