SWP

   Ukraina
 2021-07-21 XII AKCJA „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA” W ŻYTOMIERZU

Wolontariusze XII Akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” z województwa Dolnośląskiego (Wrocław, Oława, Polska) oraz członkowie z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków razem porządkowali Polski Cmentarz w Żytomierzu.

Celem akcji jest ratowanie polskich cmentarzy znajdujących się na terenie dzisiejszej Ukrainy, niszczejących w wyniku działania czynników ludzkich i przyrodniczych. Każdego roku przy porządkowaniu, rekonstrukcji i inwentaryzacji pracują uczniowie i nauczyciele szkół dolnośląskich w czasie urlopu. Wolontariusze pod opieką Heleny Masło wycinali krzewy i chaszcze, czyścili pomniki, odnawiali napisy. Polacy z Żytomierza oraz władze miasta włączyli się do akcji. Pracownicy z obsługi cmentarza kosili trawę i zapewnili wywóz śmieci, polska młodzież z Żytomierza pomagała w pracach porządkowych.

Pod czas akcji wolontariusze zaznajomili się z historią i zabytkami Żytomierza: Katedrą pw. Św. Zofii, Filharmonią (były Teatr polski, w którym pierwszym dyrektorem był J. Kraszewski), Bulwar (który założył Apollo Korzeniowski). zobaczyli spektakl w Teatrze Lalek.

Wolontariusze odwiedzili Muzeum Kosmonautyki, Muzeum S. Korolowa oraz Muzeum Krajoznawcze. Wzruszające spotkanie odbyło się w Obwodowej Administracji Państwowej ze Swietłaną Jarmolicką wicedyrektorem Departamentu Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego. W biurze Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie goście dowiedzieli się o najstarszej i największej polskiej organizacji – ŻOZPU, o założycielach i działalności.

Po zakończeniu prac na Cmentarzu, wspólnie zapalono znicze na grobach wybitnych Polaków: rodziców Ignacego Jana Paderewskiego, Juliusza Zarębskiego, ks. Andrzeja Fedukowicza, rodzinie Moniuszko i Kraszewskiego, pierwszych lotników Matyjewicz-Maciejewiczów, inni.

Na zakończenie podziękowaliśmy naszym wolontariuszom za pomoc, pracę i ofiarność. Ordynariusz Odeskiej diecezji Bp. Stanisław Szyrokoradiuk pobłogosławił im na powrotną drogę do siebie.

Szczególne podziękowania dla: Katarzyny Piskorz (Starostwo Powiatowe w Oławie), Adama Piskorz (leśniczy Nadleśnictwa Oława), Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego), Ewy Kłak – Dybka (sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu), Mariusza Wojdyny, Heleny Masło (dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie).

Akcja organizowana była przez Panią redaktor programu Wschód TVP Polonia Grażynę Orłowską – Sondej z partnerem w Żytomierzu – Żytomierskim Obwodowym Związkiem Polaków na Ukrainie.

Wiktoria Laskowska-Szczur


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na UkrainieW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3321625 OSÓB