SWP

   Polska


 2024-02-22 KAROL BUNSCH - NIECO ZAPOMNIANY PISARZ HISTORYCZNY

Karol Bunsch to polski pisarz, autor szczególnie ceniony za swe powieści historyczne. Debiutował w 1945 roku "Dzikowym skarbem", który przyniosła mu sporą sławę. Od tego czasu opublikował sporo książek, głównie o czasach Piastów i Jagiellonów, ale napisał też trylogię o Aleksandrze Wielkim. Tworzył nowele i zajmował się tłumaczeniami literatury angielskiej i niemieckiej. Przez wiele lat był adwokatem, pracował też jako krakowski rajca, a w czasie wojny został porucznikiem piechoty Wojska Polskiego. Dwukrotnie ranny, oficer odznaczony wieloma orderami. Urodził się 22 lutego 1898 r. w Krakowie.

Pragnienie wolnej Polski okupił własną krwią - najpierw podczas walk w Karpatach jako żołnierz armii austriackiej okresu I wojny światowej, za swoje czyny odznaczony Medalami za Waleczność, srebrnym i brązowym, a także Krzyżem Wojskowym Karola. Ta odwaga w ramach armii austriackiej została później dodatkowo potwierdzona w utworzonym już Wojsku Polskim. Kiedy pierwszy raz wstępował do Legionów Polskich został żołnierzem 4 pułku piechoty III Brygady, a chrzest bojowy przeszedł podczas słynnej wygranej bitwy pod Jastkowem (nieopodal Lublina). Ta pierwsza w sumie samodzielna bitwa Legionów, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Wśród Legionistów, oprócz młodego Karola Bunscha, swój chrzest bojowy przeszli też znani w późniejszych latach Władysław Orkan, Bronisław Pieracki, Władysław Broniewski, Zygmunt Berling, August Emil Fieldorf, ks. Stanisław Żytkiewicz - kapelan Legionów i późniejszy proboszcz Wojska Polskiego, a także Felicjan Sławoj Składkowski - późniejszy premier II RP.

Ten pierwszy patriotyczny zryw młody Karol musiał zakończyć z powodu choroby i śmierci ojca. Jednak jeszcze w 1916 roku wstąpił ponownie do armii, po ukończeniu szkoły oficerskiej. Natomiast po odzyskaniu niepodległości i reaktywacji 4 pułku piechoty uczestniczył w jego szeregach najpierw w wojnie polsko-ukraińskiej, przełom 1918 i 1919, a później w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której ponownie został ranny. Za swoje czyny i odwagę został odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Medalem Niepodległości. Służbę zakończył w stopniu porucznika jak najszybciej wracając do przerwanej nauki. Jednak w czasie II wojny światowej należał do ZWZ, a następnie do AK.

Ten pierwszy patriotyczny zryw młody Karol musiał zakończyć z powodu choroby i śmierci ojca. Jednak jeszcze w 1916 roku wstąpił ponownie do armii, po ukończeniu szkoły oficerskiej. Natomiast po odzyskaniu niepodległości i reaktywacji 4 pułku piechoty uczestniczył w jego szeregach najpierw w wojnie polsko-ukraińskiej, przełom 1918 i 1919, a później w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której ponownie został ranny. Za swoje czyny i odwagę został odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Medalem Niepodległości. Służbę zakończył w stopniu porucznika jak najszybciej wracając do przerwanej nauki. Jednak w czasie II wojny światowej należał do ZWZ, a następnie do AK.

Jak można się spodziewać, zajęć tych było dla Karola Bunscha za mało, już od młodzieńczych lat wyczynowo uprawiał gimnastykę. Dość powiedzieć, że działając w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" od 1934 roku, aż do wybuchu wojny, pełnił funkcję Prezesa. Oprócz gimnastyki ćwiczył się w strzelectwie i był wielokrotnym zwycięzcą zawodów strzeleckich Bractwa Kurkowego.

Na przełomie lat 1941-1942 zaczęły powstawać jego pierwsze szkice powieści, która miała obrazować początki formowania się polskiej państwowości. Oparte na rzetelnej, choć reprezentującej ówczesny sposób interpretowania wiedzy historycznej, jego »Powieści piastowskie« zdobyły od razu wielką popularność dzięki atrakcyjnej fabule i silnej narracji. Odtwarzające w zbeletryzowanej formie fakty historyczne książki te podkreślają rolę silnych osobowości w biegu dziejów i konfliktach politycznych.

24 listopada 1987 roku, był dla Krakowa dniem smutnym. Zmarł Karol Bunsch, znamienity obywatel królewskiego miasta. Określany jako godny następca J. I. Kraszewskiego. Pisarz został pochowany z honorami na Cmentarzu Salwatorskim. Zachęcamy do przeczytania jego biografii w dziale historia-kultura PAI


Karol Bunsch w DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄKopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 242 962 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×