SWP

   Litwa


 2024-02-22 Szkoła polska – placówką konkurencyjną. Konferencja szkół polskich rejonu solecznickiego

Po raz trzeci pedagodzy szkół polskich rejonu solecznickiego spotkali się na konferencji pt. „Litewska szkoła polska w środowisku wielojęzycznym”. Coroczne wydarzenie, organizowane przez Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie odbyło się 21 lutego w Centrum Sportu i Rekreacji im. W. Kozakiewicza w Małych Solecznikach.

Zagajając spotkanie zebranych przywitała kurator projektu, wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL Andżeła Dajlidko, podkreślając, że celem nadrzędnym konferencji jest tworzenie atrakcyjnej, nowoczesnej i konkurencyjnej szkoły polskiej.

- Pojęcie konkurencyjności przede wszystkim jest rozumiane jako dążenie przez placówki edukacyjne do osiągnięcia jak najlepszych wyników nauczania oraz rywalizacji o miano najlepszej szkoły. W szkołach polskich ten cel jest poszerzony o kształtowanie osobowości, która będzie szczyciła się swoim pochodzeniem. Mam nadzieję, że konferencja, podczas której podzielimy się dobrymi doświadczeniami oraz omówimy trudności, jakie napotykamy w swojej codziennej pracy, okaże pozytywny wpływ na naszą codzienną pracę w szkole – mówiła Andżeła Dajlidko.

Owocnej pracy i treściwych obrad pedagogom życzył obecny na konferencji wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, wicemer rejonu solecznickiego Waldemar Ślizewski.

- Bardzo ważnym aspektem wychowania młodego pokolenia jest środowisko, które musi być motywujące dla ucznia. I tutaj po raz kolejny mamy wspólny udział, wspólną pracę, bo musimy zapewnić wymianę dobrego doświadczenia, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, umiejętnie połączyć współczesność i historię. Korzystając z okazji dziękuję Państwu za zastosowanie najnowszej wiedzy z zakresu edukologii, dydaktyki, pedagogiki, gdyż jest to nasza wspólna sprawa w kształceniu młodych ludzi – powiedział Waldemar Śliżewski.

Pierwszym prelegentem konferencji wystąpiła nauczycielka klas początkowych Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach Aneta Michalkiewicz, która mówiła o zachęceniu uczniów do nauki poprzez zastosowanie różnorodnych programów, technologii informacyjnych. Szkoła w Jaszunach szeroko korzysta z podręczników z Polski, jednak dużą uwagę kieruje na programy edukacyjne dostępne w internecie. Są to Vedliai, Genially, Wordwall, Classroomscreen, Emapamokos. Jednak najwięcej uwagi pedagog udzieliła gwo.pl, z którego sama najchętniej korzysta, jak też zachęca do tego innych nauczycieli.

Lilia Kutysz z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach mówiła o roli szkoły w zachowaniu tożsamości narodowej, znaczeniu programów w wychowaniu patriotycznym. Analizując podręczniki, pedagog zauważyła, że nie jest w nich za dużo tematów na ten temat, w związku z czym nauczyciele muszą przedstawiać uczniom propozycje do czytania uzupełniającego.

Dobre praktyki w edukacji polonistycznej Gimnazjum w Ejszyszkach zaprezentowała polonistka Marzena Juchniewicz, której referat objął głównie udział dzieci i młodzieży w imprezach. Nauczycielka podkreślała wagę zaangażowania uczniów do organizacji przedsięwzięć, wciągnięciu do tego procesu rodziców, rodziny. Ważnym aspektem rozwoju mowy w języku polskim oraz poszerzeniu wiedzy na temat historii u dzieci i młodzieży mają wyjazdy do Polski.

Swego rodzaju przedłużeniem tematu wychowania patriotycznego uczniów poprzez udział w imprezach było przemówienie przedstawicielek Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach Zyty Jurgielewicz i Bożeny Piaskowskiej, które skoncentrowały się na edukacji regionalnej. Jako podstawę wychowania patriotycznego placówka obrała swoją Małą Ojczyznę, realizując projekty związane z analizą nazewnictwa wsi gminy koleśnickiej, sprzątania grobów żołnierzy Armii Krajowej, udziale w imprezach, związanych z upamiętnieniem imienia patrona szkoły Ludwika Narbutta.

Poważnym problemem współczesnej młodzieży staje się niechęć czytania książek. Jak zainteresować dzieci i młodzież do lektury, szczególnie szkolnej, mówiła nauczycielka Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace Aleksandra Bojarun, która zaproponowała swoim kolegom kreatywne podejście do czytania. Na czym ono polega? Otóż pedagog zauważyła, że uczniowie chętniej czytają i zapamiętują przeczytane tematy, kiedy robią to nie w szkole. Dla przykładu nauczycielka zasugerowała czytanie „Pana Tadeusza” w dworku w Wilkiszkach, „Chłopów” w muzeum w Białej ace, „Wesela” Wyspiańskiego w bibliotece w Rudnikach. W przypadku jej uczniów, to miało nie tylko pozytywny wpływ na zapamiętanie treści, ale także na wzmocnienie więzi pomiędzy uczniami.

Osobnym tematem konferencji była współpraca pomiędzy polskimi placówkami oświatowymi rejonu solecznickiego. Dyrektorki Gimnazjów w Białej Wace i Butrymańcach Mirena Szostak i Teresa Sawiel zgodnie odznaczyły, że tej współpracy brak i należałoby ją rozwijać. Dobrym przykładem takich więzi podzieliła się lituanistka Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach Rasytė Matulevičienė, przedstawiając przykłady siedmioletniej współpracy pomiędzy czterema szkołami, polegającej na spotkaniach i dzieleniem się dobrym doświadczeniem podczas corocznych konferencji. Zaczynając od 2017 roku podczas tego rodzaju spotkań zostało wygłoszonych ponad 60 referatów, które niewątpliwie zostały wykorzystane w pracy zaprzyjaźnionych placówek.

Ważnym aspektem konkurencyjności szkół polskich rejonu solecznickiego pozostaje poziom nauki języka państwowego. Jak zachęcić do jego nauki nie tylko podczas lekcji mówiła nauczycielka języka litewskiego w Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach Diana Jelmakaitė. Oprócz tradycyjnych lekcji do zadań nauczycielki należy organizowanie upamiętnienia litewskich świąt narodowych. Zamiast powszechnych koncertów, nauczycielka obrała przedstawienia i spektakle, wystawiane na podstawie utworów litewskich pisarzy i poetów. Zdaniem pedagoga, nie chodzi tu o umiejętności aktorskie uczniów, tylko o lepsze przyswajanie literatury, rozwój mowy, bezpośrednie obcowanie, a przede wszystkim, aby uczczenie świat państwowych nie stało się zwykłą formalnością. Owszem, jest to trudniejszy sposób organizowania imprezy, ale bardziej skuteczniejszy i ciekawszy zarówno dla nauczyciela, jak i dla uczniów.

Temat nauczania języka litewskiego był kontynuowany w referacie Jolanty Kodienė i Mariny Raudonienė ze Żłobka – Przedszkola „Bajka” w Solecznikach, których zadaniem jest skasowanie bariery językowej u dzieci, wychowujących się w środowiskach nielitewskich. Sukces takiej pracy nauczyciela zależy od kreatywności i fantazji nauczyciela, który nie tylko zachęciłby do nauki, ale też nauczył języka litewskiego. Z kolei jak w przedszkolaku rozwijać poczucie przynależności narodowej oraz miłości do kultury i języka polskiego mówiła Julia Andruszkiewicz.

Po wygłoszeniu referatów, uczestników konferencji czekała praca w grupach oraz bezpośrednie omówienie nurtujących tematów. Należy spodziewać się, że z przedsięwzięcia pedagodzy wynieśli cenną wiedzę, inspiracje i dobre wrażenia, które wykorzystają w swojej codziennej praktyce.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: Samorząd Rejonu Solecznickiego


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄKopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 242 832 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×