SWP

   Białoruś
 2019-09-04 NOWY ROK SZKOLNY W POLSKIEJ SZKOLE W BRZEŚCIU

1 IX na Białorusi to podobnie jak w Polsce dzień rozpoczęcia roku szkolnego. W Polskiej Harcerskiej Szkole Społecznej im. Traugutta w Brześciu prowadzonej przez Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego uroczystości odbyły się zgodnie z tradycją szkoły.

Jak co roku uczniowie, nauczyciele, rodzice, aktywiści polskich organizacji spotkali się na mszy świętej w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego w Brześciu, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Rozpoczęto ją od wprowadzenia sztandaru II drużyny harcerskiej im. Ryszarda Snarskiego. Mszę świętą celebrował ksiądz Andrzej Bogdanowicz. Modlono się o rozwój szkoły i sukcesy uczniów zrzeszonych w organizacji harcerskiej składającej się z trzech drużyn oraz gromady zuchowej.

Po mszy świętej harcerze w marszu udali się do siedziby Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta. Przed siedzibą odbył się apel z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po minucie milczenia założycielka szkoły, Anna Paniszewa, przypomniała, że 1 września 1939 r. Niemcy hitlerowskie napadły na Rzeczpospolitą Polską.

W siedzibie szkoły odbyło się spotkanie z konsulami KG RP w Brześciu, panią Agnieszką Fiolkowską oraz panem Pawłem Jankowskim. Nauczyciele oraz goście szkoły udali się do restauracji na uroczysty obiad, podczas którego odbyła się prezentacja poszczególnych struktur szkoły i Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego. Z przedstawicielami konsulatu omawiano projekty edukacyjne oraz w dziedzinie kultury, jakie planuje zrealizować Forum w najbliższym roku szkolnym. Rozmawiano o sukcesach uczniów, których w roku szkolnym 2018/19 było aż 160.

Placówka odwołuje się do tradycji przedwojennego gimnazjum tego samego imienia, które mieściło się w gmachu przy ulicy Mickiewicza. Założycielką szkoły jest p. Hanna Paniszewa, dla której najważniejszą misją jest podtrzymywanie polskości wśród uczniów brzeskiej szkoły: pielęgnowanie chrześcijańskich wartości, zdobywanie sprawności w różnych dziedzinach nauki i życia, obchody świąt narodowych polskich, sprzątanie cmentarzy polskich, warta honorowa podczas uroczystości


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: FORUM POLSKICH INICJATYW LOKALNYCH BRZEŚCIA I OBWODU BRZESKIEGO
W przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ