SWP

   Ukraina
 2019-11-04 POLSKIE GROBY NA TARNOPOLSZCZYZNIE

Jak zwykle w Dniu Wszystkich Świętych, wicekonsul Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Adam Myślicki, prezes Nadzbruczańskiego Stowarzyszenia Kultury i Języka Polskiego w Husiatynie Jan Piejko, odwiedzili cmentarze w Sidorowie, Husiatynie, Suchodole, Czabarówkie, Kopyczencach, Chłopówkie, Chrostkowie, pomodlili się i zapalili znicze.

W Sidorowie do akcji dołączyły się dzieci szkoły Sobotniej.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Nadzbruczanskie Stowarzyszenie Kultury I Języka PolskiegoW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ