SWP

   Ukraina
 2019-12-07 W EMILCZYNIE DLA NIEPODLEGŁEJ

Uczniowie szkółki sobotnio-niedzielnej przy Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie Polaków im. Jana Pawła II w Emilczynie obwodu żytomierskiego przyłączyli się do akcji "Szkoła do hymnu!". Po odśpiewaniu czterech zwrotek hymnu odbyła się uroczysta akademia poświęcona 101 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Szkoła sobotnio-niedzielna przy Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie Polaków im. Jana Pawła II istnieje od 2008 roku. Obecnie do szkoły uczęszcza młodzież i dzieci nie tylko polskiego, ale i ukraińskiego pochodzenia. Szkoła mieści się bardzo dobrze wyposażonym Domu Polskim zakupionym przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ludmila KorbutW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ