SWP

   Austria
 2019-12-09 WYCHOWANIE PRZEZ SPORT

SPORT, jako środek kształcenia charakteru, doskonalenia moralnego, fizycznego i integracji.

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Wiedniu odbyła się po raz czwarty Konferencja Forum Młodej Polonii, której motto brzmiało –„Jesteśmy przyszłością”. Organizatorem konferencji był Zarząd Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”, pod przewodnictwem prezes Forum Pani Teresy Opalińskiej-Kopeć.

Partnerami byli: Wydział Zamiejscowy w Wiedniu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Polonijna Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walk, Platforma Chrześcijańsko-Demokratyczna, Unia Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA.

Konferencja odbyła się w pięknych pomieszczeniach Hofburgu, udostępnionych przez Altkalksburger Vereinigung przy Ballhausplatz 1, w pierwszej dzielnicy Wiednia.Projekt „Konferencja Forum Młodej Polonii” adresowany jest do młodych Polaków w Austrii. Tegoroczna IV edycja oparta była przede wszystkim na dyskusji uczestników. Młodzi uczestnicy dyskutowali w trzech panelach o edukacji, kulturze i sporcie wśród Polonii w Austrii.


PAI

Teresa Opalińska-Kopeć – Prezes Forum Polonii w Austrii


Przedstawiony został dorobek organizacji polonijnych, które z sukcesem prowadzą młodzi Polacy w Austrii. Przygotowane zostały krótkie występy artystyczne trojga uzdolnionych młodych Polaków studiujących na Uniwersytetach Muzycznych w Wiedniu. Młody tancerz z Linzu, uczestnik wielu europejskich konkursów, zaprezentował na wysokim poziomie krótki pokaz breakdance.

Trzeci panel, o tematyce „Sport jako środek kształcenia charakteru, doskonalenia moralnego, fizycznego i integracji” poprowadzony został przez przedstawicieli Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA. Dyskusja poprzedzona została pokazem umiejętności, jakie zaprezentowali uczniowie Polonijnej Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walk, która to szkoła jest zrzeszona w UPSA.
Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z podstawowymi technikami walk wschodnich i samoobrony dla kobiet. A wszystko to, można też było zobaczyć w filmiku zaprezentowanym przez szkołę.


PAI

Uczniowie Polonijnej Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walk


Prowadzenie dyskusji przejął prezes UPSA Emil Dyrcz, przedstawiając na początku możliwości i rodzaje uprawiania czynnego sportu polonijnego na terenie Wiednia i Austrii. Prezes UPSA, który jednocześnie jest prezesem Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, przedstawił przy okazji dyscypliny sportowe, jakie uprawiane są w klubie PAKA-s Wiedeń.
A jest ich sporo jak na jeden klub. Uprawiane jest strzelectwo sportowe, w którym zawodnicy walczą na poziomie krajowym i międzynarodowym, piłka siatkowa, biegi długodystansowe (międzynarodowe Biegi Pocztyliona), wiele sportów uprawianych rekreacyjnie letnich i zimowych.


PAI

Emil Dyrcz - prezes UPSA i PAKA-s Wiedeń


Sport towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów i stał się istotną częścią życia każdego człowieka. Również wśród uczestników IV Konferencji nie znalazł się nikt, kto by nie uprawiał w mniejszym lub większym stopniu jakiegoś rodzaju sportu. Dlatego też dyskusja rozwinęła się bardzo szeroko i interesująco. Omówiona została rola uprawiania sportu przede wszystkim w kształtowaniu własnego charakteru, samodyscypliny oraz, jako temat ważny dla Polaków mieszkających za granicą, uprawianie sportu jako środek integracji. Tutaj uczestnicy byli zgodni co do tego, że sport uzupełnia proces integracyjny praktycznie automatycznie. Jest on mianowicie najłatwiejszym środkiem komunikacji między narodami. Mimo rywalizacji, jeśli mamy na myśli sport uprawiany już nie tylko rekreacyjnie, możemy z doświadczenia powiedzieć, że jest jakaś więź między sportowcami. Można wprost śmiało powiedzieć, że jest to więź o charakterze rodzinnym. Poruszony też został temat mniej radosny, związany ze sportem, taki jak problematyka tzw. „pseudo kibiców”.

Zadane zostało pytanie, czy to sam sport może przyciągać elementy negatywne, jakie zdarzają się przy dużych imprezach sportowych, jak chociażby mecze piłki nożnej.
Po długiej dyskusji i wielu wypowiedziach nasunął się wniosek, że to nie sam sport jest tym czynnikiem, który przyciąga te elementy. Podsumowując dyskusję, uznano, że sport można podzielić na trzy kategorie. Sportowców, czyli tych, którzy uprawiają czynnie jedną lub wiele z dyscyplin, fanów i kibiców, którzy praktycznie również są sportowcami, ale nie uprawiają tego sportu aktywnie. Maja za to swoich ulubieńców i przeżywają ten sport tak samo jak zawodnicy. Oraz właśnie pseudo kibiców, którzy być może interesują się jakąś dyscypliną, ale przede wszystkim wykorzystują te zgromadzenia ludzi do swoich aktywności.


PAI

Bogdan Ślęczka - strzelec sportowy klubu PAKA-s


Ogromnym zainteresowaniem uczestników panelu trzeciego cieszyła się prezentacja dyscypliny sportowej Strzelectwo Sportowe. Tę dyscyplinę przybliżyli obecnym strzelcy sportowi klubu PAKA-s Bogdan Ślęczka i Emil Dyrcz. Bogdan w skrócie przybliżył historię tej dyscypliny, oraz opowiedział o podstawowych technikach i tajnikach strzelectwa sportowego. Wszystko to uczestnicy mogli zobaczyć na filmikach i zdjęciach prezentowanych podczas dyskusji na telebimie.

Dodatkową atrakcją była skrócona prezentacja ubioru strzelca sportowego oraz karabinka pneumatycznego, którego każdy mógł wziąć do ręki i obejrzeć go sobie z bliska.
Przy pomocy telebimu uczestnicy mogli w czasie dyskusji obejrzeć sobie wszystkie dyscypliny sportowe, jakie uprawiane są w klubie PAKA-s i w klubach zrzeszonych w UPSA.


PAI

Uczestnicy Forum


Po podsumowaniu i zamknięciu dyskusji, prezes UPSA Emil Dyrcz poprosił uczestników o uczczenie minutą ciszy zmarłego trenera sportów narciarskich Wojciecha Kaima, który zginął w tragicznych okolicznościach wraz z całą swoją rodziną w dniu 5 grudnia 2019 roku w Szczyrku.

Na zakończenie, ponieważ to czas świętego Mikołaja, organizator konferencji mile zaskoczył wszystkich obecnych, obdarowując ich prezentami.

Zanotował: Emil Dyrcz


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Unia Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii - UPSA
Zdjęcia: Teresa Opalińska-Kopeć, Emil DyrczW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ