SWP

   Szwecja
 2019-12-14 List Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych do Prezesa Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”

Pan Prezes Dariusz Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

podsumowując miniony rok działalności Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, widać jak istotną dla nas była pomoc udzielona nam przez Stowarzyszenie ”Wspólnota Polska”.

Dzięki poparciu Stowarzyszenia oraz Senatu RP możliwym było zorganizowanie szeregu spotkań polonijno-medycznych, a przede wszystkim, organizacja, odbywającego się co trzy lata, największego wydarzenia polonijno-medycznego - X Kongresu Polonii Medycznej, który tym razem zorganizowany został w Gdańsku.

W imieniu Federacji oraz całej Polonii medycznej, pragnę jeszcze raz serdecznie złożyć na Pana ręce wyrazy uznania i podziękowania. Dziękuję Panu, Panie Prezesie za zrozumienie, osobiste zaangażowanie i wspaniałe efekty naszego współdziałania. Proszę Pana równocześnie o przekazanie moich podziękowań i Panu Profesorowi Mariuszowi Frączkowi oraz Pani Dyrektor Biura Zarządu - Tatianie Cepukoit. Bez ich współpracy, profesjonalizmu i życzliwości nie byłoby możliwym zrealizowanie naszych wspólnych celów.

Polonia medyczna jest w wielu miejscach siłą wiodącą wśród Polonii. Nasza sytuacja, poziom organizacji, harmonijne współdziałanie i pozycja rzutują na obraz pozostałych członków Polonii oraz gruntują, w oczach obcokrajowców, zdanie o Polsce i Polakach.

Polonia medyczna, otrzymując wsparcie z Polski, stara się też równocześnie wspierać swoim doświadczeniem i wiedzą polską Służbę Zdrowia. Rozmowy odbyte w trakcie X Kongresu dają nadzieję, że ta współpraca będzie jeszcze bardziej intensywna i owocna.

Dziękując za współpracę w mijającym roku, życzę równocześnie Panu Prezesowi oraz całemu zespołowi wchodzącemu w skład Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska” spokojnych i zarazem radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz energii, zdrowia i wytrwałości w przyszłorocznej pracy dla Polonii i dla Polaków.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Janusz Kasina, MD
prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych
Sztokholm, dnia 14 grudnia 2019 roku
Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ